Hardware i Sistemes

Venda, configuració, manteniment i assistència tècnica de Maquinari, ja siguin equips servidors, PCs usuaris, portàtils o equips perifèrics, amb total integració i suport de Sistemes. Consultoria i Suport de tota classe d’instal·lacions, que els va a permetre el funcionament ininterromput de les aplicacions de A3 Programari, amb les quals vostè està treballant. Especialitzats en escenaris Wolters Kluwer.