Sistemes Cloud i Seguretat

Aquests sistemes permeten oferir serveis de computació a través d’una xarxa, que usualment és Internet.

Ofereixen nombrosos avantatges com Agilitat, escalabilitat, independència entre el dispositiu i la ubicació, alt rendiment i molta seguretat.