Descarga gratuita de eBooks

Punts clau a la gestió laboral i dels RRHH

Punts clau a la gestió laboral i dels RRHH 1

Punts clau a la gestió laboral i dels RRHH

Gestionar persones és gestionar actituds, capacitats i expectatives. També és gestionar elements tangibles (salari, jornada, condicions de treball) i intangibles (motivació, compromís, habilitats directives).

Amb tan sols aquestes notes ja podem veure que la funció de personal és una de les més complexes a qualsevol organització, perquè hi inclou un ventall de tasques que exigeixen una visió holística de l’organització, claredat dels plantejaments estratègics a mitjà i llarg termini i “cintura” per treballar al dia a dia.

Contingut

  1. Gestió del temps
  2. Comunicació interna
  3. Selecció
  4. Formació
  5. Avaluació del rendiment
  1. Compensació
  2. Tecnologia als RRHH
  3. Finance als RRHH
  4. Informes als RRHH
  5. Wolters Kluwer a la gestió laboral i dels RRHH

Descarregar l’ebook

Omple el formulari per descarregar l’ebook