a3ERP | bank

Els teus extractes bancaris controlats i gestionats de manera automàtica.

a3ERP | bank 1

a3ERP | bank és una eina creada per a la gestió d’extractes bancaris
del teu negoci.

Les tasques manuals ens retarden i ens fan arriscar-nos a cometre errors; a3ERP | bank permet dur a terme, de manera automatitzada, el tractament de dades comptables i processos de punteig i registre de cobraments i pagaments.

Des de a3ERP | bank tindràs accés a un espai de treball on tota la gestió de documents bancaris de la teva empresa estarà unificada.

Aquest mòdul, que forma part de a3ERP, et permetrà a més reunir la informació de gestió bancària amb la resta de processos productius i administratius de la teva pime; optimitzant recursos i simplificant la visió general dels processos del teu negoci.

Sol·licita una demo

QUÈ OFERIM

Avantatges

Automatització

Automatitza els processos de cobraments i pagaments de la teva pime, la comptabilització dins del ERP i el punteig de moviments fent que les teves dades financeres estiguin sempre actualitzats.

a3ERP | bank 2

Productivitat

Millora la productivitat de la teva empresa en abandonar els processos manuals de les tasques de tractament dels extractes bancaris.

a3ERP | bank 3

Fiabilitat

Minimitza errors en la gestió de documents bancaris, cobraments, pagaments i comptabilització en un únic entorn de treball.

Funcionalitats

  • Importa documents de tipus extracte o remesa de cobrament de manera automàtica, tant en paper com en format digital.
  • Interpreta les dades associades als documents bancaris i aprèn dels patrons d’ús.
  • Compta amb un ponent cercador que permet obtenir resultats de qualsevol activitat comptable en dècimes de segon.
  • Permet tenir accés unificat a l’entorn de treball i a tota la informació relacionada amb la gestió de documents bancaris.

a3ERP | bank es una herramienta creada para la gestión de extractos bancarios de tu negocio.

Necessites més informació?

Estarem Encantats D’Ajudar-Te