Notícies

Valor Afegit del Contracte 421

contracte 421

Valor Afegit del Contracte 421

El Contracte 421, també conegut com Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge (CFYA), és una modalitat contractual que té com a objectiu la qualificació professional dels treballadors joves, alternant l’activitat laboral a una empresa amb l’activitat formativa per a afavorir la seva inserció laboral.

Valor Afegit del Contracte 421 1

Els candidats a aquesta modalitat de contracte són aquells treballadors entre 16 i 30 anys sense qualificació professional per a la vacant que han d’ocupar. També es podran acollir a aquest contracte els treballadors que cursin una formació professional del sistema educatiu. La duració del contracte, segons l’establert a l’Estatut dels Treballadors, és d’1 any com a mínim, prorrogable fins a 3.

Els beneficis són múltiples per a les 3 parts involucrades: Empresa, treballador i assessoria. A continuació, detallem els beneficis per a tots ells.

 • Reducció de les quotes empresarials a la Seguretat Social del 100% per a empreses amb menys de 250 treballadors i del 75% per a empreses amb més de 250 treballadors
 • Bonificació per transformació en indefinits de 1.500€/any si és un home i 1.800€/any si és una dona, durant 3 anys
 • Sense límit de número de CFYA
 • Formació teòrica bonificada per al treballador
 • Bonificació per tutorització d’entre 60 i 80 euros
 • Obtenció d’un Títol Certificat de Professionalitat
 • Adquireix experiència professional
 • Incorporació al mercat laboral
 • Cobertura social complerta
 • Dret a la prestació per desocupació

Com hem comentat anteriorment, l’assessor no queda al marge dels beneficis que ofereix el Contracte 421, sent la intermediària entre treballador i empresa:

 • Té la possibilitat d’oferir un servei de valor al seus clients
 • El contracte significa un estalvi de costos per als seus clients
 • Implica una reputació e imatge corporativa a l’incentivar una modalitat contractual que facilita la inserció laboral dels joves