Notícies

Modificació de la base de cotització com autònom

base de cotització

Modificació de la base de cotització com autònom

Des del passat 1 de gener de 2018, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), estableix que els treballadors inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), podran canviar la seva base de cotització fins a quatre cops a l’any, escollint una altra que es trobi entre els límits mínims i màxims aplicables en cada exercici, i la respectiva quota a pagar, també entre els límits permesos.

Modificació de la base de cotització com autònom 1

Fins ara, l’autònom només podia canviar de base de cotització dos cops a l’any, d’aquesta forma, s’amplia la quantitat de sol·licituds a 4 per any natural, que es troben en les dates següents:

  • Presentació abans del 31 de març, amb efectes a partir de l’1 d’abril
  • Presentació abans del 30 de juny, amb efectes a partir de l’1 de juliol
  • Presentació abans del 30 de setembre, amb efectes a partir de l’1 d’octubre
  • Presentació abans del 31 de desembre, amb efectes a partir de l’1 de gener (de l’any següent)

Amb aquest canvi, a més, es pot sol·licitar que la quantia per la qual es cotitza vagi incrementant automàticament cada any de forma proporcional a l’increment de la base mínima o màxima de cotització o, per contra, renunciar a tal increment, sent comunicada la renúncia d’igual manera abans de l’1 d’abril.

D’aquesta forma, es facilita la comoditat i tranquil·litat de l’autònom a l’hora del pagament de la seva cotització, estant en la seva mà reduir costos modificant la seva base de cotització perquè té una alta, o augmentant-la pensant en una pròxima jubilació.