Notícies

Informació personalitzada i d’interès sobre els seus clients i el seu despatx.

Informació personalitzada

Informació personalitzada i d’interès sobre els seus clients i el seu despatx.

L’actual versió 2.0 d’a3ASESOR, li ofereix la possibilitat de disposar en un primer moment d’informació personalitzada i d’interès sobre els seus clients i el seu despatx.

Informació personalitzada i d’interès sobre els seus clients i el seu despatx. 1

Entre aquesta informació detallada i personalitzada que ens ofereix aquesta última actualització, es troba el volum de dades del seu client. Aquesta informació pot ser consultada tant a nivell del despatx complet, com a nivell individual per a la situació de cadascun dels clients. Mostra la informació de forma clara i senzilla, podent obtenir una traçabilitat del seu client o del seu despatx, de forma instantània, sense necessitat de múltiples llistats difícilment entenedors.

A més d’aquest avenç, l’actualització del programa porta altres novetats, entre elles un panell de control que inclou diversos indicadors en forma de gràfiques que mostren informació rellevant per a la gestió del despatx i el seguiment dels clients. Aquests indicadors, a més, variaran en cada usuari, ja que depenen dels permisos que tingui cadascun, d’aquesta forma, assegurem que la informació que es mostra sigui personalitzada, d’interès i de màxima utilitat per a la persona que fa servir l’aplicació.

El panell de control de l’aplicació tindrà un alt grau de personalització, ja que a través de la configuració del panell podem indicar la data per a la qual es vol mostrar les dades en les gràfiques, seleccionar els indicadors que es volen visualitzar i moure l’ordre en el qual seran mostrats en el panell de control. Totes aquestes opcions podran ser modificades per cada usuari, però l’usuari supervisor tindrà la facultat de poder permetre o restringir els indicadors que poden veure la resta d’usuaris.