NO, LA GESTIÓ DE LA NÒMINA NO ÉS NOMÉS PAGAR UN SALARI

Una de les tasques més delicades del departament de Recursos Humans és la gestió de nòmines, augmentant la seva dificultat en els casos en els quals la política retributiva no és fixa.

Per al desenvolupament de polítiques retributives variables en l’empresa cal tenir un control exhaustiu de les finances i de la situació laboral de cadascun dels nostres empleats, podent posteriorment analitzar els resultats i el seu impacte en el desenvolupament empresarial.

Res d’això seria possible sense disposar d’eines de gestió facilitadores de la tasca, que permetin al departament de Recursos Humans evitar les tasques sistemàtiques i repetitives i poder centrar-se en la qualitat de la seva aportació humana a l’organització.

INFORMA’T SENSE COMPROMÍS