a3Equipo | Nota de gastos

Gestiona i centralitza totes les despeses del teu personal

a3Equipo | Nota de gastos 1

Gestiona i centralitza totes les despeses del teu personal Aquest mòdul permet parametritzar diferents categories de despeses amb els seus corresponents límits, així com imputar-les a comptes comptables especifiques.

La utilització d’aquest software permet optimitzar i descentralitzar la planificació i gestió de despeses del seu personal assegurant que totes les despeses s’imputaran de la mateixa manera i seran assignats a les partides corresponents.

Sol·licita una demo

Què oferim

Avantatges

Simplifica

Dota a la tevaorganitzaciód’un sistema d’imputació de despesescòmode i senzill.

a3Equipo | Nota de gastos 2

Descentralitza

Dota a la tevaorganitzaciód’un sistema d’imputació de despesescòmode i senzill.

Automatitza

Imputa les diferentsdespesesa les sevespartidescomptablescorresponents, de forma automàtica.

Necessites més informació?

Estarem encantats d’ajudar-te