Des del gener del 2023, s’aplica un impost especial als envasos de plàstic no reutilitzables

Aquest impost és un tribut de naturalesa indirecta aplicable a la utilització, en territori espanyol, d’envasos no reutilitzables, que continguin plàstic, estiguin buits o continguin, protegeixin, manipulin, distribueixin o presentin qualsevol mercaderia.

Saps si has de pagar aquest impost?

Són susceptibles de pagar aquest impost, aquelles persones físiques o jurídiques que s’encarreguin de fabricar, importar o adquirir, de manera intracomunitària, els productes inclosos en aquest impost. No obstant això, és força probable que el consumidor final pateixi una repercussió econòmica en el producte. Així es pretén gravar la fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels envasos que, contenint plàstic, no siguin reutilitzables.

MÉS INFORMACIÓ

Canvis a la facturació!

L’impost a pagar serà de 0,45 € per kg de plàstic no reutilitzable, i els fabricants estaran obligats a reflectir a la factura que expedeixin, la quantitat de kg de plàstic no reutilitzable que conté una determinada comanda.

Gestió de Declaracions IEPNR 1
Gestió de Declaracions IEPNR 2

Des d’Infolab et facilitem complir amb la normativa actual

Gràcies a la nostra solució de Gestió de Declaracions IEPNR (Impost d’Envasos de Plàstic no Reutilitzables), integrada a a3ERP, evitaràs incórrer en error i enfrontar-te a quantioses sancions.

Avantatges per al teu negoci

Icono Declaraciones IEPNR

Preparació de declaracions IEPNR automàtiques en mode esborrany

Icono Envío Electrónico

Enviament electrònic a AEAT mensual o trimestral

Icono Confirmación, anulación y corrección de Declaraciones

Confirmació, anul·lació i correcció de Declaracions

Icono Generación automática

Generació automàtica de repercussions a clients sol·licitants de l’impost

Icono Mantenimiento y Asistencia

Manteniments i assistència anual

Icono Declaración fabricante Adquiriente

Generar declaracions de tipus “Fabricant” i/o “Adquirient”

Icono Alta Seguridad

Alta seguretat amd identificació mitjançant certificat digital del client