GENERANT CONFIANÇA L’AVALUACIÓ MILLORARÀ EL RENDIMENT

S’acosten les vacances i és el moment d’afrontar els processos d’avaluació de l’acompliment del personal de l’organització.

Si tan sols avaluem els resultats d’empresa no coneixem com els hem aconseguit, si no controlem els processos no podem millorar-los a llarg termini.

És per això que l’avaluació de l’acompliment està directament vinculada amb l’estratègia de l’empresa per tant haurà de relacionar-se amb aspectes estratègics com la missió, objectius, accions i indicadors de rendiment.

Podem ajudar-te a desenvolupar una avaluació 360º exitosa, que garanteixi la confidencialitat i ponderi totes les respostes.

INFORMA’T SENSE COMPROMÍS