a3ASESOR | her

El software per a la gestió d l’Impost de Successions

a3ASESOR | her 1

Calcula en temps real l’Impost de Successions i Donacions i l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys o plusvàlua. Amb un sol clic podràs obtenir un esborrany de la declaració i generar informes i llistats personalitzats sobre la distribució de l’herència per hereu o sobre la relació de béns del donant.

A més, pots importar a a3ASESOR | her les dades patrimonials del donant directament des de la solució de gestió de la Renda i Patrimoni a3ASESOR | ren.

L’eina està integrada amb a3ASESOR, la Solució Integral de Wolters Kluwer que gestiona totes les àrees del despatx amb una fitxa única de client, de manera que podràs realitzar una gestió centralitzada més efectiva.

Sol·licita una Demo

Funcionalitats

CÀLCUL I CONTROL
Calcula en temps real l’Impost de Successions i Donacions i l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys o plusvàlua. Calcula automàticament aspectes com l’aixovar domèstic, tractament de llegats, assegurances de vida, addició de béns, acumulació de donacions, consolidacions de domini…
A més, la solució t’avisa si troba un excés en les adjudicacions.

COBERTURA NACIONAL
Els càlculs realitzats per la solució estan adaptats a la diversa legislació vigent en cadascuna de les Comunitats Autònomes.

FÀCIL I INTUÏTIU
L’entrada de dades resulta molt senzilla. Per a evitar errors, les pantalles incorporen gràfics que permeten verificar ràpidament la distribució de béns, tant si es tracta de béns en ple domini com de béns repartits en usdefruit o nua propietat.

FLEXIBILITAT
Calcula el valor dels immobles amb informació prèvia per part de l’usuari dels coeficients correctors aplicables al municipi corresponent. Permet realitzar liquidacions parcials i complementàries. Possibilita l’adjudicació manual de béns entre els hereus.

INFORMES PERSONALITZATS
Pots obtenir un esborrany de la liquidació de l’Impost de Successions i Donacions, facilitant el posterior emplenament del corresponent model oficial.
També pots obtenir informes sobre la distribució de l’herència per hereu, els béns del causant o donant i la relació d’hereus on s’especifiquen les seves dades personals i el vincle o relació amb el causant.
Tots els informes poden ser vists en pantalla, impresos i enviats per e-mail.

INTEGRACIÓ
Importa automàticament la llista de béns del causant de les dades patrimonials introduïdes en la solució de gestió de Renda i Patrimoni a3ASESOR | ren.

INFORMACIÓ LEGAL
L’eina s’integra amb diversos serveis d’informació legal i continguts de consulta legal. Amb a3BOE Fiscal coneix de manera immediata les disposicions benvolgudes en el BOE i la relació de clients afectats per les disposicions legals publicades.

Necessites més informació?

Estarem encantats d’ajudar-te