a3ASESOR | con

Automatitza la gestió comptable i tributària del teu despatx

a3ASESOR | con 1

Una eina que et permet incrementar l’eficiència de l’àrea comptable del despatx al centralitzar i agilitzar tots els processos relacionats amb la gestió comptable.

a3ASESOR | con és el software que et permet calcular tots els processos comptables, l’ICA, l’IGIC i el Règim Foral del País Basc. Podràs definir i seguir els pressupostos de forma fàcil i ràpida, realitzar la comptabilitat analítica i incorporar ratis als informes personalitzats o predefinits.

L’eina està integrada amb a3ASESOR, la Solució Integral de Wolters Kluwer que gestiona totes les àrees del despatx amb una fitxa única de client, de forma que podràs realitzar una gestió centralitzada més efectiva.

A més, podràs integrar els mòduls d’automatització comptable de Gestió intel·ligent de bancs, Reconeixement digital de factures, Comptabilitat per a clients i Importador de dades.

Sol·licitar una demo

Funcionalitats

INTEGRACIÓ
a3ASESOR | con està integrat amb a3ASESOR, que gestiona totes les àrees del despatx en un únic entorn. Disposa d’una fitxa de client única compartida per totes les aplicacions que et permet fer una gestió centralitzada.

ADAPTABLE

S’adapta a cada tipus de client, a més, en ser integrable amb altres solucions, aconsegueix cobrir totes les necessitats del teu despatx.

ADAPTAT AL SII
El software està adaptat al nou sistema de gestió online de l’IVA, Subministrament Immediat d’Informació (SII).

ENTRADA D’APUNTS INTEL·LIGENT
En funció del compte informat i de l’import del deure o l’haver, detecta automàticament factures rebudes, expedients o apunts generals i si afecten als diferents models oficials.

ACCÉS DIRECTE A LA INFORMACIÓ
Des de qualsevol punt de l’aplicació on intervingui un compte comptable, al seu extracte i als apunts. Permet l’accés simultani a diferents exercicis i la modificació de dades en temps real.

ENTORN COL·LABORATIU
Millora la relació i la comunicació amb els teus clients a la vegada que rendibilitzes el teu temps treballant en un entorn col·laboratiu despatx-client gràcies a la integració amb altres solucions d’a3ASESOR.

GESTIÓ DE TRESORERIA
Gestió de cobraments i pagaments. Remesa de cobraments, ordres de pagament en suport magnètic i banca electrònica, importació de devolucions, emissió de xecs i pagarés. Llistat de morositat i conciliacions bancàries.

ANÀLISI COMPTABLE
Compta amb múltiples eines de report i exportació de dades, a més de formats i seguiments tant predefinits com personalitzables.

REVISIÓ D’ERRORS
Detecció de factures duplicades, llibre de registres d’IVA i IGIC, detalls d’operacions de models anuals i carta de comprovació del model 347.

LLISTATS OFICIALS DE GESTIÓ
Disposa del llistat de models oficials d’IVA i retencions de tributació estatal. Permet la creació de llibres en format físic o digital.

Necessites més informació?

Estarem encantats d’ajudar-te