a3ASESOR | bank

Automatitza la comptabilització de bancs

a3ASESOR | bank 1

a3ASESOR | bank és una solució dissenyada per a usuaris comptables que automatitza la comptabilització de tot tipus de documents bancaris.

Abandonar l’entrada de dades de manera manual suposa un estalvi del 70% del temps, que podràs invertir a assessorar els teus clients i oferir-los un millor servei.

Gràcies a la seva integració amb a3ASESOR | eco | con podràs treballar en un únic entorn de treball des d’on podràs accedir a tota la informació necessària per a la gestió comptable.

A més, l’eina està integrada amb a3ASESOR, la Solució Integral de Wolters Kluwer que gestiona totes les àrees del despatx amb una fitxa única de client, de manera que podràs realitzar una gestió centralitzada més efectiva.

Sol·licita una Demo

Funcionalitats

SEGURETAT I CONTROL
L’eina proporciona llistats que faciliten la revisió de les dades abans d’enviar-les a les eines de gestió integrades. A més, informa de possibles incoherències i duplicitats en les dades bancàries i comptables

COMUNICACIÓ
Ofereix un valor afegit que reforça les relacions amb els teus clients, ja que et permet introduir comentaris en la informació comptable que els fas arribar, millorant així la comunicació

GESTIÓ ÀGIL
Des d’un entorn de treball tipus Excel pots accedir immediatament a la comptabilitat actualitzada dels teus clients, amb regles que et permeten parametritzar per empresa i entitat bancària. A més, pots realitzar cerques exhaustives a través d’un potent cercador.

MULTIDOCUMENT I MULTIFORMAT
Importa documents de tipus extracte, remesa de cobrament i detall de visa, tant en paper com en suport digital, aprofitant el seu potent OCR: pdf, Excel, jpg, tiff, csv, norma 43 i norma 19

CENTRADA EN L’USUARI
S’ha dissenyat amb una metodologia que garanteix que la solució s’adapta a l’usuari. És configurable en funció de les necessitats concretes de cada usuari individual i de l’empresa gestionada i es basa i s’adapta al flux de treball de l’usuari real.

INTERPRETACIÓ DE DADES
Interpreta de manera intel·ligent les dades comptables associades als documents bancaris, aprenent de l’ús que es dóna a l’eina. A més, permet configurar regles que relacionen un text de l’extracte amb la contrapartida que defineixis per a tenir un major nivell de personalització.

INTEGRACIÓ
a3ASESOR | bank és una solució completament integrada amb les solucions comptables per a despatxos professionals a3ASESOR | eco | con. Permet tant consultar la informació comptable existent en a3ASESOR | eco | con com modificar i crear assentaments comptables de manera automàtica. Amb un sol clic les dades comptables gestionades en a3ASESOR | bank s’integren en la comptabilitat del despatx.

Solució dissenyada per a usuaris comptables que automatitza la comptabilització de tot tipus de documents bancaris.

Hablan de nosotros

Casos de éxito

versatil_logo_widget

Versátil es un proyecto nuevo que nace de la necesidad de crecimiento y especialización dentro del campo del asesoramiento empresarial en el área del Vallés…

morros_logo_widget

J.M. Morros i Associats. Hace más de 30 años que proporciona servicios de asesoramiento y gestión a empresas, organización administrativa, contable, fiscal y mercantil.

Necessites més informació?

Estarem encantats d’ajudar-te