Infolab fomenta la responsabilitat social corporativa col·laborant amb a els Saballuts