Casos d’èxit

J.M. Morros i Associats

J.M. Morros i Associats 1

J.M. Morros i Associats

J.M. Morros i Associats 2

J.M. Morros i Associats
Abel Morros, Administrador de J.M. Morros i Associats

“L’avantatge principal de a3ASESOR | bank és l’estalvi del temps en tasques mecàniques, permetent-nos dedicar-lo a unes altres que ens proporcionin un major valor afegit.”

J.M. Morros i Associats és un despatx professional familiar, de segona generació.

Fa més de 30 anys que proporciona serveis d’assessorament i gestió a empreses, organització administrativa, comptable, fiscal i mercantil.

“Les necessitats de cada empresa són diferents, per la qual cosa és bàsic poder aportar solucions a mesura per a cadascun dels nostres clients.”

Amadeu Morros-

Amadeu Morros, soci fundador de J.M. Morros i Associats ens explica com sent el seu negoci: “No som una assessoria corrent, creiem que sense el coneixement i la proximitat suficient amb el client no podem assessorar-lo adequadament. Aquesta implicació ens fa conèixer-los bé, cosa que després combinem amb la nostra experiència i serietat per a donar el millor servei.”

Morros i associats i a3ASESOR

El camp principal d’aquesta assessoria ha estat sempre la gestió comptable d’empresa, encara que actualment compta amb partners especialitzats per a oferir un servei integral que inclogui assessorament fiscal, laboral i de compliance penal.

Abel Morros, administrador de J.M. Morros i Associats ens ha parlat de la implementació de nou software per a treballar en un entorn íntegrament digitalitzat:

La comptabilització dels assentaments bancaris pot ocupar el major volum de treball de la comptabilitat, desquadraments, partides que cal buscar per import, contactes amb el client per a saber de què es tracta, etc. Es tracta d’un treball minuciós que, per ser mecànic, pot portar a errors amb facilitat.

A3ASESOR | Bank ens ajuda a resoldre aquesta tasca fàcilment i tenir tots els documents digitalitzats en un únic espai de treball.

L’eina ha après ràpidament dels nostres processos de treball, permetent-nos tenir tota la nostra documentació digitalitzada, evitant errors en la gestió de la comptabilitat i augmentant així la qualitat del servei.

Actualment Infolab proveeix a J.M Morros i Associats de pràcticament totes les aplicacions de Wolters Kluwer que es troben dins de la suite a3ASESOR.

a3ASESOR | scan i a3ASESOR | bank s’han convertit en imprescindibles per a nosaltres.