Nuestro blog

La transformació digital al despatx professional

transformacio digital

La transformació digital al despatx professional

La transformació digital a la qual estem immersos obliga tant empreses com despatxos a adaptar-se als nous canvis tecnològics. Les característiques pròpies del sector dels despatxos i assessories són diferents, per la qual cosa avançar tecnològicament es realitza a un altre ritme.

La transformació digital al despatx professional 1

Si el despatx vol competir, ha d’innovar i el primer pas per fer-ho és adaptar-se a les noves tecnologies. El client d’avui dia no és el mateix d’anys enrere, el perfil del nou client ha canviat, la globalització i l’era digital han transformat el client en algú molt més informat i sobretot molt més preparat tecnològicament.

El repte per tant dels despatxos professionals, és adaptar-se al nou context, estar preparats per a implementar nous recursos tecnològics, noves solucions que permetin una major eficiència, amb el considerable estalvi en temps i costos, i sobretot marcar un valor diferencial respecte a la competència.

La transformació digital no sols consisteix a tenir presència en les xarxes socials sinó que tal com hem comentat en altres articles del nostre blog, el despatx ha d’estar preparat i disposar de les eines digitals més actuals.

Quins aspectes podem millorar gràcies a la tecnologia?

  • Facilitar la comunicació client-assessor-client, estalviant temps i treball.
  • Utilitzar aplicacions al núvol per a gestionar tota la documentació que genera el despatx estalviant temps i espai.
  • Disposar d’una pàgina web, independentment de la mida del despatx professional, facilitant el contacte amb els nostres clients a través d’un nou canal i augmentant l’abast i l’impacte del nostre negoci.

En resum podríem dir que els despatxos no poden ni deuen quedar-se enrere, han d’aprofitar tot el que els ofereix la transformació digital, ja que és la millor manera de seguir creixent a un sector cada dia més competitiu i exigent.