Blog

5 beneficis del software per al control de producció

software per al control de producció

5 beneficis del software per al control de producció

L’entrada en l’era de la informació ha significat per a l’empresa redoblar l’esforç que, fins ara, aplicava en l’anàlisi i control de dades.

5 beneficis del software per al control de producció 1Han entrat en joc més competidors, però els clients potencials també han passat a exigir major qualitat i personalització en l’atenció rebuda. Saben el que volen i ho volen ràpid i ben fet.

És per això que les empreses han de ser d’allò més minucioses amb cada procediment, anteposar-se a possibles problemes i planificar el futur més pròxim amb tota la informació que tinguin disponible en la seva base de dades.

Què és un ERP i com pot servir al meu negoci?

Un programa ERP (Enterprise Resource Planning) és una eina digital que permet a les empreses emmagatzemar i controlar de forma integrada tots els fluxos d’informació que generen els seus departaments.

L’objectiu del ERP no és un altre que centralitzar tota la informació que fins ara tenies guardada de forma individual en cada departament, en una única base de dades on es gestionin les dades en temps real. Que d’un sol cop d’ull sàpigues tot dels teus productes, empleats o la informació de la base de dades de clients.

Amb aquest sistema és possible optimitzar els processos empresarials i detectar qualsevol problema, gràcies a l’accés a la base de dades de l’empresa. Podem controlar l’estoc i inventari de productes o els fluxos de treball dels nostres empleats.

A més, tasques lentes i tedioses poden automatitzar-se de tal forma que s’aconsegueix un major control del que es fa. Només haurem de preocupar-nos d’aconseguir vendes i comptabilitzar despeses. La resta del treball el farà l’ERP.

Per què invertir en un software per al control de producció?

Encara que un ERP ofereix una gran quantitat d’aplicacions en els diferents sectors del teu negoci, la que més destaca, és la capacitat d’automatitzar el procés de traçabilitat d’una empresa davant qualsevol possible imprevist.

El control del procés de creació i venda d’un producte és una activitat que implica gran esforç i temps per a un negoci. Parlem d’un procediment que comporta el tractament de grans quantitats de dades: nombre de lots, control de qualitat, dates de caducitat, etc. I un sol error podria suposar grans pèrdues en el procés productiu.

L’automatització del procés de traçabilitat d’un producte o lot de productes facilita que tota aquesta informació sigui trobada de forma ràpida, demostrant la importància de l’empresa amb la qualitat, la relació amb els seus consumidors i l’eficàcia.

Però això no és tot, perquè el software per al control de producció ERP et permet treballar amb la informació per a determinar els teus plans de futur. Amb el Software ERP podem:

  1. Recollir coneixement sobre els proveïdors per a triar al millor soci. Podem aplicar una puntuació de manera objectiva basant-nos en dades com la qualitat o la sostenibilitat del producte per a seleccionar empreses amb les quals col·laborar.
  2. Conèixer cada pas que dóna el producte des que entra en les nostres instal·lacions fins que surt d’elles. Així podrem saber si hi ha hagut algun error.
  3. Controlar la data de caducitat dels productes. El software per al control de producció permet conèixer en quin lloc se situa cada lot a l’espera de ser enviat, així com la seva data de caducitat.
  4. Buscar els lots ràpidament. Aquest sistema permet realitzar una cerca en concret i conèixer tot el que ha passat amb el lot.
  5. Mantenir la qualitat. Les proves de qualitat poden emmagatzemar-se en la base de dades en el moment en el qual són realitzades.

 

A3ERP: en què pot ajudar-me?

Infolab compta amb la solució d’ERP per a traçabilitat de producte més completa del mercat. L’eina a3ERP software de gestió per a PIMES permet obtenir una visió de 360º del teu negoci amb la que et garantim una gestió més eficient. Podràs automatitzar tasques, optimitzar recursos i accedir a la informació que necessites en uns clics.

Aquestes eines s’adapten a tota mena d’empreses. És possible comptar amb un software ERP per a PIMES amb varietat de mòduls i solucions verticals especialitzades. I no necessita plataformes externes per a treballar a l’estar adaptat al Subministrament Immediat d’Informació (SII).

És per tot això pel que ha estat reconegut amb el Premi Byte TI al millor ERP de 2018.

Etiquetes:
,