Nuestro blog

Per què és tan important comptar amb un ERP?

un erp

Per què és tan important comptar amb un ERP?

Un ERP (Enterprise Resource Planning) es defineix com un “programari de gestió empresarial que permet de gestionar i optimitzar de manera integrada els processos operatius dels diversos departaments d’una empresa, mitjançant processos transparents en temps real”.

Per què és tan important comptar amb un ERP? 1

Què suposa la implantació d’un ERP per a l’empresa de manera tangible és el que tractarem de deixar reflectit en aquesta entrada.

Un ERP ha de suposar la unificació i l’ordre de tota la informació generada per l’empresa des de qualsevol dels seus departaments; poder accedir de manera immediata a les dades recollides i treballar-hi, així com custodiar-les de manera segura i de conformitat amb el Reglament de Protecció de Dades.

Amb la implantació d’un ERP s’integren tant els processos interns de la companyia (comptabilitat, finances, producció, costs, inventaris, vendes, …) com ara els externs (la seva relació amb clients i proveïdors), de manera que tota la informació queda compilada i automatitzada en una única base de dades compartida, la qual cosa, a més, fa possible l’intercanvi d’informació interna, amb tots els avantatges que això comporta a la gestió diària.

Aquests són els beneficis que un ERP reporta a una empresa:

  • Augment de la productivitat

L’automatització dels processos interns reduirà la càrrega administrativa, especialment en tasques repetitives; això repercuteix de manera directa al clima laboral i organitzatiu de l’empresa, el que fa augmentar la productivitat dels treballadors. Igualment, desapareixeran les tasques duplicades i s’eliminarà la informació redundant.

  • Retorn de la inversió

Un punt clau per a qualsevol empresari és saber que la inversió que s’ha dut a terme serà rendible i comportarà un retorn. En aquest sentit, les millores a l’eficiència de l’empresa són tangibles des del primer moment. Estalviar temps en processos i aconseguir la integració de tota la informació generada repercutirà sens dubte en una agilització de les tasques i, per tant, un major espai per al creixement real de l’empresa.

  • Reducció de costs

La normalització dels processos i la unificació de departaments sota una mateixa eina farà canviar els fluxos de treball dins l’organització. Aquest canvi, tot i que comporta temps de formació i adaptació, incideix directament en l’optimització del temps i dels recursos, la qual cosa reduirà els costs.

  • Més control

La implantació d’un ERP fa possible tenir un major control de totes les operacions, ja que cadascuna queda reflectida i assignada a un individu o recurs, en un temps i data concrets, amb uns objectius i com a conseqüència d’un procediment, la qual cosa permet de fer un seguiment de cada etapa a tots els processos.

  • Ajuda en la planificació estratègica

L’accés a tota la informació de l’empresa de manera fàcil, ràpida i ordenada ens permet de prendre decisions a partir de dades i no d’intuïcions, la qual cosa evitarà les decisions impulsives, errònies o mal enfocades. Per això, és clar, cal que l’anàlisi i la interpretació d’aquestes dades siguin correctes. Disposar de la informació històrica, els comportaments i les tendències ens permet de crear escenaris futurs amb estimacions realistes, tot minimitzant el marge d’error.