Nuestro blog

Connectar l’assessoria amb el dia a dia dels seus clients

assessoria

Connectar l’assessoria amb el dia a dia dels seus clients

Un despatx professional actualitzat ha de treballar aliat amb les noves tecnologies, connectant els seus serveis amb les necessitats dels seus clients, qualsevol opció de treball que continuï basant-se en reunions presencials, lliurament de documentació rutinària en paper o activitats comptables no automatitzades és cosa del passat.

Les eines de gestió especialitzades per a assessories permeten millorar la relació amb el client, fent-la més fluida i senzilla, la qual cosa a la llarga estalvia temps, millora la rendibilitat i genera confiança.

Automatitzar tasques complexes i simplificar processos permet estalviar temps per a poder dedicar-lo a la labor real d’assessorament, que és la que pot aportar al teu despatx la possibilitat d’aportar un valor diferencial als clients.

Què ha d’incloure un software de gestió especialitzat

  • Comptabilització automàtica dels documents bancaris: no només es tracta de digitalitzar els documents sinó d’interpretar-los i comptabilitzar-los correctament de manera automàtica a través de l’ús del Business Intelligence. De la mateixa manera és fonamental que tota la informació obtinguda s’integri de manera automàtica en una base de dades única de la qual puguem extreure qualsevol informació necessària a través d’un cercador senzill.
  • Gestió de factures: la digitalització i comptabilitat de factures ha de suposar l’estalvi del temps d’introducció de dades manual, que a més és propens a errors. Les noves eines de digitalització de factures permeten, no només arxivar-les correctament sinó la creació de assentaments comptables de manera automàtica, incloent validació i detecció de factures duplicades.
  • Comunicació amb el client: la qualitat del servei augmenta de manera exponencial quan aquest i l’assessoria poden compartir tota la informacióf de la qual disposen en temps real i a través de qualsevol dispositiu. Hem de facilitar al client la possibilitat de lliurar tots els documents necessaris de forma telemàtica, a través d’una plataforma específicament dedicada a això. Hem de poder accedir a una visió global del negoci i els comptes que es gestionen, amb diverses aplicacions que comparteixin la informació en una única fitxa per cada client, assegurant a més la seguretat en l’emmagatzematge i tractament de les dades segons la RGPD.
  • Gestió de notificacions electròniques: la pèrdua de qualsevol notificació electrònica procedent de l’administració pot suposar retards o multes per als clients de manera que resulta fonamental comptar amb una bústia única que ens permeti controlar totes les notificacions rebudes i els terminis de resolució d’aquestes.