Nuestro blog

Motius per a afrontar un canvi d’ERP

canvi d'erp

Motius per a afrontar un canvi d’ERP

L’elecció d’un ERP a l’inici de l’activitat de l’empresa ja suposa una difícil decisió per a l’equip directiu, per tant, un canvi d’ERP, encara més. El canvi d’eines que afecten a tota la companyia sol suscitar una sensació temorosa i escèptica per part dels treballadors.
Els motius per a no voler afrontar un canvi d’aquesta dimensió solen ser diversos, i encara que no els falta lògica, es poden vèncer des de la lògica igualment. 

Motius per a afrontar un canvi d'ERP 1


Pors davant un canvi d’ERP

  • Augment de la càrrega de treball: aquesta és una de les primeres pors per a afrontar el canvi per part dels treballadors, el treball addicional que pot suposar el canvi d’eina, per exemple, durant el temps en el qual convisquin el dos softwares de gestió.

  • Satisfacció d’expectatives: el canvi d’eina suposa una millora en la qualitat del treball, en la realització de tasques o en el mesurament dels resultats, per la qual cosa al principi existirà una por degut a la incertesa sobre si el canvi en realitat serà beneficiós.

  • Desconeixement del temps d’implantació: en alguns casos les implantacions poden no ser clares en la temporalització i les fites que caldrà superar per a un canvi d’ERP exitós. Haurem de tenir aquest punt en compte a l’hora de triar el nostre nou software de gestió i realitzar-lo amb un aval professional que ens garanteixi la claredat en el procés.

  • Formació en la nova eina: els processos formatius intensos que suposen un canvi en la metodologia suposen una càrrega de treball i un procés d’inestabilitat que haurem de planificar i abordar amb precisió des de l’inici, per a evitar la incertesa en l’equip.

  • Resistència al canvi: de forma inherent, la por al canvi existeix, estem còmodes amb allò que és conegut i dominem diàriament; formació, estratègia i implicació seran les claus per a vèncer aquesta resistència.


<<
Vèncer la incertesa del procés d’implantació i la seva temporalització serà una de les claus per a triar el nostre nou proveïdor d’ERP >>

 

Motius per a afrontar un canvi d’ERP

 

  • Previsions de creixement: el creixement de l’empresa o les previsions de creixement han d’estar contemplades dins del creixement del nostre software de gestió. El nostre ERP ha d’adaptar-se o tenir possibilitat de créixer amb la nostra empresa, és a dir, ser escalable.

  • Manteniment del sistema ERP: quan els problemes i les modificacions en el nostre sistema comencen a ser cada vegada més freqüents i costoses hem de realitzar una anàlisi per a veure si s’adaptarà correctament a la nova era digital i oferir-nos el control de processos que requerirem en el nostre negoci.

  • Servei postvenda: un canvi d’ERP no és simplement un canvi de software dins de la nostra empresa, es tracta del sistema de gestió del qual dependrà l’avanç dels nostres processos productius. Hem d’assegurar-nos de comptar amb una consultoria de serveis que ens acompanyi des de la implantació i formació inicials a la consecució d’objectius; comptant amb assessorament sempre que ho necessitem.

  • Manques en la gestió de recursos de la pime: fallades en el control de les comandes de compra, gestió de compres, problemes en la realització de comandes automàtiques, problemes per a preveure trencaments d’estoc o falta d’aprofitament per un dèficit de la gestió del magatzem poden ser símptomes que s’ha de considerar el canvi d’ERP.