Blog

Comptabilitza les teves factures digitalitzades amb software a mida

factures digitalitzades

Comptabilitza les teves factures digitalitzades amb software a mida

Les complexitats del teixit empresarial del segle XXI, juntament amb les exigències, tant legislatives com socials d’un món hiperconnectat, han obligat a que les empreses hagin de reaccionar amb rapidesa pel que fa a comptabilitzar les factures digitalitzades i la manipulació de dades de caràcter privat

Comptabilitza les teves factures digitalitzades amb software a mida 1

Els programes informàtics de comptabilitat i facturació faciliten la gestió de les factures.

Es posicionen com una solució que, gràcies a la personalització dels mòduls que composen aquest software, ajuden a continuar amb l’evolució del suport en paper al format digital en una empresa. Garantint simplicitat i eficiència per una escassa inversió monetària.

 

Per què és important digitalitzar els documents financers del teu negoci?

Des de 2015, a Espanya és obligatori que les empreses facin ús de la factura digital per a treballar com a proveïdor de l’Administració Pública. Però, també, molts sectors del retail fan servir aquesta forma de gestió de factures en un intent de preparar-se davant les noves legislacions que obliguen a adaptar-se al seu ús.

El Govern italià, per exemple, ja aplica l’exigència de generar factura online a totes les empreses del país des del passat 1 de gener. Una situació que es podria estendre ràpidament per tota la resta del continent.

Per altra banda, fer servir un software per a digitalitzar factures ofereix avantatges per a la gestió de les finances i comptabilitat en una empresa.

L’automatització d’aquests processos ajuda a augmentar l’agilitat amb la qual es processen les dades i es prenen decisions productives.

A més, digitalitzar documents ofereix una millora en la seguretat amb la qual s’emmagatzemen les dades. En la sincronització automàtica de dades en el núvol no perdem informació i no és tan senzill destruir-la com en paper.

Automatitzant la teva base de dades amb un mòdul d’administració i gestió, el teu negoci pot aconseguir reduir el consum de paper, inclús pots facilitar la gestió i mecanització de la informació.

Per descomptat, aquestes facilitats també comporten una reducció de costos i temps.

I tots aquests avantatges les aconseguim només aplicant a l’empresa una millora per al servei al client que, a més, ajudarà a facilitar la lluita contra el frau fiscal.

Tot són avantatges.

 

Quines qüestions he de tenir en compte a l’hora d’escollir un programa de facturació per a empreses?

Els programes per a digitalitzar documents financers es codifiquen per a automatitzar la gestió de la informació de forma ràpida a través de l’ordinador.

El format dels documents, un cop ha passat per l’escàner de dades, és l’XML. S’anomenen factures estructurades.

Quan el programa rep la informació, la codifica automàticament, registrant i arxivant el seu contingut.

Per descomptat, existeix una versió de factura digital no estructurada, que es realitza a mà i les dades de la qual no s’aprofiten de la mateixa manera en estar en un document PDF. Una opció que requereix molt esforç i que normalment requereix coneixements especialitzats per a poder oferir una factura electrònica adequada.

El que hem de tenir present és que el software per a digitalitzar factures reculli tots els requisits de la factura digital que exigeix l’estat.

Generalment pots adaptar el treball d’aquests softwares a les teves necessitats, però és indispensable que continguin la següent informació:

  • Data d’expedició de la factura
  • Nom i cognom o raó social de l’emissor i receptor de la factura
  • Direcció de l’empresa
  • Número d’identificació fiscal del negoci
  • Tipus d’operació a realitzar
  • Import a pagar per part del client
  • Dades fiscals i tributàries necessàries (com, per exemple, l’aplicació de l’IVA)

Aquestes eines online, realitzen, a més, el tractament i anàlisi de les imatges (per a evitar que perdin qualitat), la inserció de la signatura electrònica i l’afegit de les metadades obligatòries (referència d’homologació, marca de temps i nombre i número del software homologat per a la AEAT). Tots ells indispensables per a complir la Directiva 2014/55/UE de 16 d’abril de 2014 de la Unió Europea.

 

A3ASESOR | scan: la millor solució que comptabilitza factures digitalitzades

Per què diem que a3ASESOR | scan és una opció més que interessant com a software per a digitalitzar factures en la teva empresa?

Per la seva facilitat d’integració. Aquest mòdul comptable personalitzat s’integra amb altres solucions d’a3ASESOR, adaptant-se als processos de treball ja implantats en el teu negoci i fent servir les dades que ja tens dels teus col·laboradors per a millorar el teu rendiment professional.

Processar documents amb aquest software homologat per a la digitalització certificada de factures et garanteix eficiència, a més de la seguretat de poder comprovar la qualitat de transpiració de les dades escanejades.

Podràs generar l’assentament comptable només amb digitalitzar el document gràcies a la contínua evolució intel·ligent d’a3ASESOR | scan.

Comptabilitza factures digitalitzades i estalvia fins a un 80% del temps aconseguint un ràpid retorn, major control i seguretat en la teva empresa. A què esperes per a fer el pas?