Blog

L’assessoria laboral del futur

l'assessoria laboral

L’assessoria laboral del futur

L’assessoria laboral és una àrea bàsica per al llançament de qualsevol negoci.

Per més que mostrem interès en la matèria i provem de solucionar el paperam sobre nòmines i d’altres pel nostre compte, l’entramat de normatives laborals i la seva variació constant fan imprescindible de posar-se en mans de professionals.

L’assessoria laboral del futur 1

Tanmateix, avui dia hi ha fórmules per aconseguir que tota la feina relacionada amb els recursos humans es pugui gestionar de manera compartida, la qual cosa té grans avantatges: més transparència, una distribució de la responsabilitat i, en molts casos, un abaratiment del servei per a l’empresari que contracti una assessoria laboral.

El resultat és que les assessories cada vegada es llencen més a oferir un servei 360°, que cobreixi no només l’àrea fiscal, sinó també laboral i de gestió de recursos humans.

Implicar el personal en la gestió de RH

Implicar el personal de l’empresa en les tasques relacionades amb l’assessoria laboral es pot aconseguir mitjançant les eines adequades. Cal que comptem amb sistemes que facin l’assessoria més atractiva i fidelitzin clients mentre n’atreuen de nous, tot garantint sempre la nostra adaptació davant qualsevol canvi legal en matèria laboral.

L’entorn de treball que hem de crear amb els nostres clients ha de ser col·laboratiu, al qual participin l’assessoria, l’empresa i els seus treballadors. La connectivitat és la clau i, a més, ha d’anar acompanyada d’opcions multidispositiu, per tal de permetre la comunicació mitjançant ordinador, tauleta o mòbil i la consulta de dades personals, nòmines, normatives, etc.

En definitiva, es tracta de crear un entorn al qual es pugui tractar de manera horitzontal i completament compartida tot el relacionat amb la gestió de recursos humans, reduint tràmits i permetent a qualsevol membre de l’equip humà d’accedir a la seva informació laboral, així com a l’empresari de controlar els canvis i la informació relacionats amb aquesta àrea.

A més, la modernització de les eines permet d’atendre les necessitats de les empreses quant a formació i avaluació de personal, gestió del temps i control de despeses. Per a l’assessoria, els beneficis més importants es troben a la gestió de processos relacionats amb la nòmina dels treballadors i recursos humans. Tot això sense haver d’instal·lar programes ni renovar ni adaptar equips informàtics.

Una àrea d’expansió per a assessories fiscals

Hi ha moltes assessories fiscals que decideixen completar els seus serveis amb solucions d’aquest tipus relacionades amb recursos humans. D’aquesta manera poden oferir un servei integral als seus clients i optimitzar cada contacte comercial que duguin a terme, la qual cosa els permet d’oferir-los un paquet complet de serveis. Així, doncs, la creació de línies noves de negoci basades en la gestió integral de personal i l’administració de recursos humans esdevé una de les claus de l’assessoria del futur.

La innovació i l’ús de noves tecnologies, juntament amb una modernització dels serveis, ajuda a més a augmentar la competitivitat, perquè permet d’oferir una cartera completa de serveis.

És per això que fer-se amb una eina d’aquest tipus pot ajudar les assessories a diferenciar-se dels seus competidors, tot creant una nova línia de negoci relacionada amb els recursos humans.

Aquestes són les claus d’una eina òptima per a la gestió de recursos humans a l’assessoria laboral:

  • Crear un entorn col·laboratiu: Permet d’aprofitar els avantatges de la tecnologia al núvol, de manera que els clients puguin accedir a la seva informació, així com els treballadors. Això permet de reduir el paperam i la burocràcia interna.
  • Connectivitat permanent: S’ha de poder accedir a la informació sobre RH des de qualsevol dispositiu i en qualsevol moment, tant tu com ara els teus clients i treballadors.
  • Actualització constant: La normativa laboral s’ha d’actualitzar de manera automàtica. A més, hauràs de comptar amb un sistema d’alertes per tal de no perdre’t cap canvi important.
  • Sense instal·lacions ni manteniment: Les eines han de funcionar al núvol, sense instal·lacions ni actualitzacions de maquinari.
  • Flexibilitat als costs: Poder comptar amb una eina que sigui escalable i que permeti de pagar en funció dels usos.