Blog

La normativa whistleblowing i el canal de denúncies

La normativa whistleblowing i el canal de denúncies 1

La normativa whistleblowing i el canal de denúncies

La normativa whistleblowing i el canal de denúncies

En un món en constant evolució, la integritat i la transparència han esdevingut pedres angulars de l’ètica empresarial. Cada cop més organitzacions reconeixen la importància de fomentar un entorn on els empleats se sentin segurs en informar sobre conductes inadequades, èticament qüestionables o il·legals dins de l’empresa. És aquí on entra en joc la Directiva Whistleblowing i el Canal de Denúncies.

 

Què és la normativa Whistleblowing?

La normativa Whistleblowing fa referència a un conjunt de polítiques i procediments dissenyats per protegir les persones que denuncien activitats incorrectes o il·legals dins de la seva organització. Aquestes activitats poden incloure des de fraus financers i corrupció fins a assetjament laboral o discriminació.

Les obligacions de la Directiva afecten les empreses amb 50 o més persones treballadores, en àrees com ara contractació pública, serveis financers, despatxos professionals, salut pública o protecció del medi ambient entre d’altres.

 

El Canal de Denúncies com a element clau

El Canal de Denúncies és el vehicle principal a través del qual els empleats poden informar sobre conductes inadequades. És fonamental que aquest canal sigui confidencial, segur i accessible per a tots els membres de l’organització.

En aquest canal, els denunciants transmeten la informació mitjançant un sistema segur que ha d’evitar filtracions que facin malbé la reputació de l’empresa. També ha de permetre la denúncia de forma anònima si el denunciant ho desitja, cosa que brinda protecció addicional contra represàlies.

La manca d’implementació d’un Canal de Denúncies pot donar lloc a sancions, igual que qualsevol acció que impedeixi el funcionament correcte del canal o dificulti que les persones presentin denúncies de manera efectiva.

 

Amb quines sancions ens podríem trobar?

  • Lleus (fins a 100.000 €): Informació incompleta o intencionada, falta de col·laboració en investigacions.
  • Greus (100.001 – 600.000 €): Incompliment de mesures per a la confidencialitat d’informació.
  • Molt greus (600.001 – 1.000.000 €): Manca de sistema intern, revelació pública d’informació falsa, violació de confidencialitat o anonimat, represàlies i manca de secret sobre informació.

 

En infraccions molt greus, l’Autoritat Independent de Protecció a l’Informant pot aplicar amonestació pública, prohibició de subvencions o beneficis fiscals fins a quatre anys o prohibició de contractar amb el sector públic fins a tres anys.

 

Característiques del Canal de Denúncies

  • Anonimat i confidencialitat: ha de garantir la protecció de l’informant, permetent anonimitzar les denúncies, i la confidencialitat i la protecció de la informació tractada.
  • Seguretat i privadesa: l’eina que utilitzi el canal de denúncies ha de respectar el tractament i l’emmagatzematge de la informació.
  • Gestió en termini: el canal de denúncies exigeix ​​el compliment de certes alertes i notificacions que cal tenir en compte per evitar sancions.
  • Accessibilitat: El canal ha de ser accessible a treballadors i tercers. Els interessats a informar de possibles males pràctiques han de tenir l’opció de registrar-les utilitzant l’enregistrament de veu o mitjançant text.

Els canals de denúncia poden prendre formes digitals i telemàtiques, com també poden utilitzar mitjans de comunicació com el correu postal o altres vies equivalents, sempre i quan assegurin la confidencialitat respecte a la identitat del denunciant.

 

Dia 1 de desembre del 23

Aquest és el dia en que les empreses d’entre 50 i 249 treballadors i les que siguin subjectes obligats de la Prevenció del Blanqueig de Capitals, hauran de tenir el seu Canal de Denúncies implementat per evitar sancions.

 

I tu ja el tens?

Si ets o coneixes alguna empresa que compleix alguna de les condicions anteriorment descrites i no té una solució tecnològica per donar cobertura a aquest requeriment, posa’t en contacte amb nosaltres perquè puguem implementar fàcilment el teu Canal de Denúncies complint totes les exigències que imposa la normativa.

Posa’t en contacte amb nosaltres aquí