Blog

La Llei Antifrau

Noia davant ordinador treballant amb factures

La Llei Antifrau

Segur que en les últimes setmanes tots heu sentit o llegit coses sobre les nova Llei Antifrau.

Amb la voluntat de resumir i posar una mica d’ordre a tota la informació que ha anat sorgint al voltant de la Llei Antifrau, hem redactat aquest post.

Primer de tot:

 

Què és la Llei Antifrau?

La Llei Antifrau estableix noves mesures de prevenció i antifrau fiscal. Estableix els requisits que han de complir els sistemes informàtics de facturació utilitzats en les activitats d’empresaris i professionals per garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació, tal com especifica la Llei General Tributària.

 

Objectius de la Llei Antifrau

  • Impedir les aplicacions informàtiques de facturació que permetin la manipulació o ocultació de dades comptables, emfatitzant erradicar amb una comptabilitat B o doble comptabilitat del mateix negoci.
  • Assegurar que les aplicacions informàtiques compleixin amb les exigències legals de la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres de facturació.
  • Assegurar que els sistemes i programes tinguin la capacitat de remetre aquests registres d’una forma mecànica i automatitzada a l’AEAT.

 

A qui afecta la Llei Antifrau?

  • Fabricants i comercialitzadors de software ERP i facturació perquè hauran de realitzar desenvolupaments per adaptar aquests programes als requeriments indicats per Hisenda.
  • Empreses i autònoms que actualment estiguin utilitzant un software per emetre factures.

 

Requisits dels Sistemes Informàtics

Abans de detallar-los, transmetre als nostres clients la tranquil·litat que els softwares ja s’estan adaptant a les exigències de la llei i que, per tant, a través de les diferents actualitzacions que aniran arribant, tots ells compliran amb què marca la llei.

Dit això, aquí estan els requisits que demana la llei:

• El sistema informàtic haurà de crear per a cada lliurament de béns o prestació de serveis, i de forma simultània o immediatament anterior a l’expedició de la factura, un registre de facturació d’alta amb determinades dades de la factura.
• El sistema informàtic haurà de poder enviar informació a l’AEAT de manera continuada, segura, correcta i íntegra de tots els registres de facturació (si s’envia automàticament és l’anomenat sistema “Verifactu“, o a demanda).
• Per assegurar la traçabilitat dels registres de facturació, aquests hauran d’estar encadenats (via empremta)
• El sistema informàtic haurà de comptar també amb un registre d’esdeveniments que reculli determinades operacions realitzades i successos al sistema informàtic.

 

Terminis

Aquest reglament s’aplicarà a tots els obligats tributaris que utilitzin programari de facturació, amb data prevista a partir de l’1 de juliol de 2025, i que s’hauran d’assegurar que el programa estigui adaptat al Reglament en aquesta data. Per part seva, els desenvolupadors de programari hauran d’oferir els seus productes nous adaptats al Reglament a partir dels 9 mesos de publicació de l’Ordre Ministerial (9 de desembre de 2023).

 

Tranquil·litat

Si ets client d’Infolab, utilitzes un dels següents softwares:

a3ERP
a3factura
a3asesor Ges
a3innuva ERP
Sage 50

I tens contractat el manteniment, no has de patir per res. Les diferents actualitzacions aniran deixant les solucions tecnològiques 100% adaptades al Reglament de la Llei Antifrau.

Per contra, et recomanem que si no tens un software que s’adapti al que exigeix la llei, o simplement no comptes amb un software comença a moure’t. No ho deixis per l’últim moment. És un tema prou seriós per a posar fil a l’agulla com més aviat millor.

També pots aprofitar aquesta ocasió per fer una revisió del teu procés de facturació i veure si el pots millorar, guanyant així en eficiència i productivitat.

Si tens qualsevol dubte al respecte, contacta amb nosaltres.

 

Etiquetes: