Nuestro blog

Implicar els clients de l’assessoria en la gestió, una opció de futur

clients de l'assessoria

Implicar els clients de l’assessoria en la gestió, una opció de futur

A l’assessoria és habitual trobar-se amb aquest client al qual sempre has d’anar empaitant perquè et lliuri la informació i documentació necessària per a completar la teva feina

Sens dubte és un mal que ens afecta a tots; anem ajornant unes tasques en benefici d’unes altres, però cal tenir en compte que els temps a l’assessoria són molt importants i educar els nostres clients sobre això.
Per a poder complir amb tots els terminis que la llei estableix cal comptar amb tota la informació amb un temps previ prudencial, per tal de poder treballar-hi sense estrès abans de presentar oficialment qualsevol tràmit.

Implicar els clients de l’assessoria en la gestió, una opció de futur 1

No tenir una visió completa dels comptes que cal gestionar pot produir una sèrie d’errors que acabin perjudicant el client i, per tant, l’assessor, que n’esdevindrà responsable.

En molts casos, això no és degut a la mandra o la inconsciència del client, sinó a la dificultat dels processos de comunicació dins una jornada laboral que no permet d’aturar-se ni un moment. Són molts els clients de l’assessoria que no troben la manera de facilitar la informació que demana l’assessor o que l’acaben lliurant fora dels terminis als quals era necessària

El software comptable com a solució

El software comptable adequat pot ser la solució a aquests problemes, els quals són, en general, de comunicació. Hem de cercar solucions que simplifiquin els processos de documentació i es puguin adaptar de manera senzilla als processos de treball habituals dels nostres clients.

Hi ha determinades solucions de gestió que permeten de facilitar al client la possibilitat de lliurar tots els documents necessaris de manera telemàtica, mitjançant una plataforma específica dedicada a això. Hem de poder accedir a una visió global del negoci i els comptes que es gestionen, amb diverses aplicacions que comparteixin la informació en una sola fitxa per cada client.

Quant al lliurament de documentació comptable, la nostra solució haurà de permetre una comunicació continua amb el client que sigui senzilla i àgil i que no suposi una càrrega de feina extra sinó que aporti una simplificació del procés de comunicació entre client i assessoria.

A més, el client haurà de tenir accés en tot moment a tota la seva informació actualitzada en temps real i també accedir a la documentació generada: nòmines, comptabilitat, facturació…

En un temps al qual estem connectats en tot moment i això ha esdevingut una part de la nostra rutina laboral, ja no hi ha la possibilitat d’oferir un servei d’assessoria amb el qual la informació no es pugui consultar o distribuir de manera immediata als nostres clients. La comunicació ha de funcionar de manera instantània i automatitzada en ambdós sentits.

Aquest és l’únic mètode que podem oferir perquè els clients s’involucrin amb la nostra assessoria, que la comunicació sigui adequada als models de comunicació amb els quals comptem en l’actualitat i que fem servir al nostre dia a dia.

Modernitzar el software de l’assessoria per a millorar la nostra comunicació amb els clients no és només una opció de futur, sinó que és la realitat del present.