Blog

Com implementar el control de producció en 5 passos

control de produccio

Com implementar el control de producció en 5 passos

El control de producció és un sistema format per la suma d’accions i responsabilitats empresarials que busquen garantir tres objectius principals:

Com implementar el control de producció en 5 passos 1

 1. Aconseguir que les comandes s’entreguin en els terminis i les quantitats sol·licitades
 2. Evitar que el cost de la producció superi l’estimació inicial
 3. La creació d’un mètode per a detectar els errors per a poder solucionar-los en temps real

No obstant això, el veritable repte no resideix a aconseguir aquestes tres metes, ja que en certa manera totes les empreses ho aconsegueixen… La dificultat consisteix a aconseguir integrar tots els procediments d’elaboració per a complir aquests objectius en un programa de control de producció.

 

Què ofereix el Control de Producció al teu negoci?

Fer servir les eines per al control de producció adequades. Els avantatges i beneficis d’aquest sistema són múltiples:

 • Garanteix la fluïdesa dels processos de fabricació i productius
 • Controla el mal ús i la pèrdua innecessària de recursos i de mà d’obra
 • Aconsegueix un ús òptim de la capacitat de producció, mitjançant la programació de la maquinària, disminuint el temps d’inactivitat i l’ús en excés
 • Assegura que els processos de producció es mantinguin a bon ritme per a augmentar la productivitat
 • Permet el control i estalvi de costos per a proporcionar resultats finals exitosos
 • La planificació ben desenvolupada assegura l’entrega de productes dintre dels terminis
 • Garanteix que els inventaris es mantinguin en nivells òptims, evitant excessos i trencament d’estocs

Com portar un control de producció de la teva empresa?

Els passos a seguir per a implementar amb garanties un control de producció són els següents:

 1. Mantenir un flux de rendiment òptim i constant. Hem d’assegurar-nos que els materials de producció i els productes complementaris circulen de forma constant al llarg de la cadena. No hem de deixar cabuda al desproveïment en cap lloc del procés.
 2. Procura que els canvis durant la cadena productiva siguin mínims en un dia respecte a l’altre. L’objectiu que tenim és trobar la millor producció de la unitat.
 3. Hem de tenir sempre present que la planificació és la base d’aquest sistema de control de producció, gràcies a ella aconseguirem una mesura exacta, podent així fer una assignació oportuna de les tasques del procés.
 4. Les instruccions a l’equip del treball han d’explicar-se únicament a l’inici del procés. A partir d’aquí, la repetició diària de les tasques i l’hàbit faran que les instruccions es recordin amb facilitat, evitant així la pèrdua de temps constant en lliçons especialitzades.
 5. Les línies de producció no han de modificar mai el seu rendiment, a menys que hi hagi una raó de pes: canvis de les hores de la jornada, disminució o augment d’empleats, augment dels torns extra, etc. Si no és per una raó justificada, la cadena de producció ha de ser sempre uniforme.

A3ERP | Producción

a3ERP | Producción permet una producció totalment automatitzada, controlant tots els processos productius i incrementant la productivitat i competitivitat de la teva empresa.