Blog

Automatització i Gestió de documents bancaris per a PIMES

gestió de documents bancaris

Automatització i Gestió de documents bancaris per a PIMES

Pensar que la gestió de documents bancaris és només una inversió a realitzar per les grans empreses, és un error.

Automatització i Gestió de documents bancaris per a PIMES 1

Les dades bancàries constitueixen un dels principals orígens d’informació per a qualsevol negoci.

Les necessitats d’obtenir un control de la comptabilitat amb dades financeres sempre actualitzades amb una major seguretat i fiabilitat, és un deute obligatori per al creixement i progrés de qualsevol empresa.

 

La gestió de documents bancaris requereix: temps i diners

Avaluar la informació financera de la teva empresa, pot ajudar-te a preveure una situació negativa per al negoci, ja que t’indica si hi ha desviacions, fallades o si, per contra, es troba saludable, financerament parlant. Per això, és imprescindible portar un control comptable i financer adequat.

La conciliació bancària, per exemple, és una de les tasques a realitzar mensualment en cada empresa. En ella, es compara el valor dels apunts comptables que té l’empresa registrats amb el valor dels moviments bancaris dels comptes amb els quals opera el negoci.

Aquest procediment que, en principi, sembla senzill, porta molts mals de cap i fa que es perdi molt temps. Per exemple, un desquadre t’obligarà a descobrir on i per què s’ha produït, d’igual manera que passa amb la justificació d’un cobrament o pagament anotat que el banc encara no ha recollit.

A més dels inconvenients que es puguin anar trobant, necessitaràs tots els extractes bancaris, tots els moviments del mes realitzats i la conciliació bancària del mes o període anterior per a comprovar el saldo final i els ajustos pendents.

Tot això, requerirà un treball minuciós i constant, que, en altres paraules, significa temps i diners si vols portar un bon control de la comptabilitat d’una empresa.

L’automatització millora la productivitat de la teva empresa

Augmentar la productivitat en una empresa és un dels objectius més importants de cara a una òptima gestió interna que repercuteix directament sobre la prosperitat d’un negoci.

Disposar d’una solució que automatitzi els processos com la gestió de documents bancaris del negoci d’una forma integrada, t’ajudarà a millorar la productivitat de la teva empresa.

Un dels principals motius pels quals automatitzar aquest procés de gestió dels extractes bancaris, és que el tractament manual de cobraments i pagaments, dades comptables i processos de punteig, es converteix en un procés motoritzat i, per tant, en un estalvi de temps.

La gestió de la comptabilitat manual dedicada a aquests processos requereix un 70% del temps. Deixar de banda el tractament manual de la gestió dels extractes bancaris, et permetrà enfocar-te més en les tasques de valor afegit per a l’empresa.

Control i Seguretat

És imprescindible que una solució automatitzada, a més de l’optimització del temps, et garanteixi un major control i seguretat en la motorització dels processos comptables.

Notificar-te sobre potencials incoherències i duplicitats en les dades bancàries amb una total traçabilitat dels moviments, et facilitarà la gestió i interpretació de les dades.

Interpretació de dades intel·ligent

L’obtenció d’informació útil i decisiva d’entre centenars de dades requereix molt de temps i una gran capacitat analítica.

Comptar amb una solució automatitzada que s’encarregui d’interpretar de forma intel·ligent les dades associades als documents bancaris, t’ajudarà en una millora de la gestió i presa de decisions.

 

A3ERP | bank: en què pot ajudar-me?

El software de gestió de documents bancaris per a PIMES a3ERP | bank, forma part d’a3ERP, la solució integral de gestió per a PIMES.

a3ERP | bank, et proporciona tota la informació per a la gestió bancària de la teva empresa des d’un únic entorn de treball. Tindràs accés a totes les dades sense necessitat de recuperar-les de diferents fonts o entorns, per a prendre decisions a partir de xifres reals, actualitzades i fiables.