Blog

El registre de la jornada laboral

Registre de la jornada laboral

El registre de la jornada laboral

A l’actual panorama laboral, el Registre de la Jornada Laboral s’ha convertit en un requisit essencial per a les empreses. Aquesta obligació, establerta per la normativa laboral, busca garantir la transparència a les hores treballades i protegir els drets dels empleats.

A finals de gener saltava la noticia de que el Ministeri de Treball té la intenció d’augmentar les multes, fins a més de 10.000€, per aquelles empreses que no compleixin amb el registre horari.

L’obligatorietat de registrar la jornada laboral 

Des del 2019, el registre diari de la jornada és una obligació que han de complir totes les empreses. El registre haurà d’incloure l’horari concret d’inici i de finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora.  A més, és obligatori que la companyia conservi els registres durant quatre anys, quedant durant aquest temps a disposició de les persones treballadores, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Sancions

Incomplir aquest registre horari, es considera una infracció greu. Les sancions econòmiques actuals, pendents de ser augmentades pel Govern, són:

  • Entre 751 i 1.500 euros en el grau mínim
  • Entre 1.501 i 3.750 euros en el grau mitjà
  • Entre 3.751 i 7.500 euros en el grau màxim.

Per què és crucial el registre de la jornada laboral?

El Registre de Jornada Laboral no només compleix amb requisits legals, sinó que també ofereix beneficis tant per a empresaris com per a empleats. Proporciona una visió clara de les hores treballades i contribueix a una planificació més efectiva i a la prevenció de l’esgotament laboral.

La nostra solució tecnològica

A INFOLAB entenem la importància de simplificar aquest procés de registre per a les empreses i assegurar el compliment normatiu de manera eficient. És per això que presentem la nostra solució tecnològica dissenyada per facilitar la gestió del Registre de Jornada Laboral i també per aportar varies avantatges a la teva Pime:

  • Disminució de l’absentisme
  • Major puntualitat
  • Facilitat amb les denúncies davant d’irregularitats internes
  • Gestió d’horaris àgil i comprensible

A més a més, aquesta solució també facilita la gestió eficient dels aspectes més comuns de la comunicació amb els treballadors, amb un impacte especialment significatiu en l’àrea de recursos humans. Això inclou la gestió de permisos de vacances o de dies puntuals de festa, el tractament d’incidències amb els treballadors, la comunicació de temes privats, la gestió documental (nòmines, contractes, IRPF…), la tramitació de formularis d’alta o baixa de treballadors, i l’enllaç directe amb la teva assessoria.

Amunt la productivitat

La nostra plataforma t’ajudarà a complir la llei i a la vegada incrementar la productivitat de la teva empresa gràcies a la gestió d’horaris i a la automatització de processos amb els que estalviaràs temps i diners.

Contacte

Visita la nostra pàgina web, amplia la informació o contacta amb nosaltres a través del formulari i el nostre equip t’explicarà tot el què necessitis