Blog

7 consells per a una selecció de personal d’èxit

seleccio de personal

7 consells per a una selecció de personal d’èxit

El departament de Recursos Humans dins de l’empresa realitza gran quantitat de funcions, entre elles es troba la selecció de personal, una tasca que implica gran quantitat de temps i esforç i que no sempre es valora amb la rellevància que té en el creixement de l’organització.

No només es tracta de seleccionar als candidats adequats per als llocs vacants en l’empresa. Els professionals de recursos humans han de comptar amb visió de futur, evitar la rotació de personal involuntària, treballar en la retenció del talent i ser capaç de tenir una visió de futur que permeti desenvolupar plans de carrera professional i créixer dins de l’organització.

Escollir a un sol candidat no és una decisió fàcil ni sobtada, per la qual cosa hem reunit 7 consells per a dur a terme una selecció de personal d’èxit:

7 consells per a una selecció de personal d'èxit 1

1. No basar la selecció de personal en una única prova

L’entrevista és un pas indispensable i haurem d’elaborar les seves preguntes adequadament, però no ha de ser en cap cas l’única prova per a seleccionar als nostres candidats. Haurem d’establir filtres basats en requisits necessaris per al lloc i establir diferents proves. D’aquesta manera podem avaluar diversos aspectes dels candidats, a més de comprovar la seva habilitat en la utilització de diferents eines i la seva implicació en el procés de selecció.

 

2. Construir una sòlida base de dades de candidats

Encara que trobem al candidat perfecte per al lloc, això no ens garanteix que encaixi perfectament en la nostra organització. És fonamental elaborar una base de dades de candidats nous o que ja hagin passat per algun procés de selecció i que sempre estiguin fàcilment accessibles. És interessant també que puguem treballar aquesta informació en el mateix entorn de treball que utilitzarem després amb els empleats, per a evitar duplicitats de treball.
Comptar amb eines que ens facilitin el procés de selecció és clau avui dia per al nostre èxit com a reclutadors de personal.

 

3. Apostar per la multigeneracionalitat

La majoria de les empreses tendeixen a buscar un perfil entre els 30 i els 45 anys, deixant fora molt de potencial en candidats més joves i molta experiència adquirida de treballadors experimentats.
Garantir un bon balanç d’edats millorarà la imatge de l’empresa i garantirà l’enriquiment dels seus equips i una relació laboral més satisfactòria.

4. Valorar actituds i aptituds

Les aptituds i coneixements tècnics no són suficients per a garantir el bon rendiment. En molts casos, una actitud proactiva i orientada a l’aprenentatge continu dóna millors resultats que una sòlida formació inicial sense motivació.

5. Revisar els CV’s valorant la seva veracitat

Els candidats poden tendir a exagerar els seus coneixements i experiències. És important prendre el temps necessari per a avaluar la informació abans d’iniciar el procés d’entrevistes.

6. Emprar el temps necessari en el procés

Hi ha moments en els quals és urgent cobrir una vacant, però la necessitat no pot condicionar el nostre procés de selecció. Tenint en compte que una contractació implica un posterior procés de onboarding, formació, adaptació al lloc, revisió de la política salarial, etc., errar en la selecció ens fa tornar a la posició 0.

7. Arriscar amb referències.

És habitual rebutjar inicialment els perfils d’aparença més rebel o caòtica. En molts casos, aquests perfils són molt més creatius i ajuden a mantenir una actitud d’acció i millora dins de l’equip que enriqueix el clima laboral. En els casos en els quals es plantegin dubtes revisar les referències del candidat pot ser la clau per a donar amb la persona que necessites.