Nuestro blog

Com controles els costos i despeses de la teva empresa

control de costos i despeses

Com controles els costos i despeses de la teva empresa

Aconseguir el control de costos i despeses resulta en molts casos molt complicat per a la pime, hem de tenir en compte que perquè aquest control sigui efectiu no només hem de tenir el control de les despeses sinó que hem de poder elaborar pressupostos basats en dades que ens permetin millorar i ajustar la nostra inversió.

La política financera d’una empresa no només basa la seva rendibilitat en la reducció de despeses sinó que ha d’optimitzar la utilització dels seus recursos per a augmentar la rendibilitat i poder tenir així un creixement òptim.

La pime confon en molts casos despeses i costos, mentre que el cost es relaciona de forma directa amb el producte que fabriquem o comercialitzem, la despesa està relacionada amb la comptabilitat de l’empresa i hem de saber diferenciar els diferents tipus de despeses que tenim en la nostra empresa, alguna cosa que ja expliquem en l’article del nostre blog “5 claus per a gestionar les despeses de manera eficaç

Com controles els costos i despeses de la teva empresa 1

 

Conèixer els costos de l’empresa

Pot resultar complicat determinar la rendibilitat de l’empresa si no es compta amb una política de control en la qual es realitzin pressupostos mensuals i s’analitzin també de manera mensual. Moltes empreses basen la seva anàlisi en els balanços anuals i, com a conseqüència, els costa identificar on estan realitzant despeses innecessàries o on podrien estar millorant la seva rendibilitat.

El preu dels productes adquirits ve determinat pel mercat i els proveïdors, de manera aïllada, no tenen massa possibilitats d’influir o incrementar aquests preus.

<<Només es pot millorar allò que es pot mesurar>>

D’on obtenim llavors la rendibilitat? Aquesta no dependrà tant d’obtenir un millor preu en la compra dels nostres productes com de gestionar correctament la nostra empresa: millorar la productivitat en els processos empresarials, donar suport a la nostra estratègia en l’ús de tecnologia adequada -tant en la part productiva com en l’administrativa i de gestió-, adequar els recursos -portant un control d’estoc i un control de necessitats adequat-, analitzar les nostres dades per a conèixer amb exactitud la rendibilitat de cadascun dels nostres productes i/o serveis.

La nostra comptabilitat ha de ser analítica i permetre’ns determinar la rendibilitat de cadascun dels nostres productes per separat. No comptar amb l’anàlisi de les nostres pròpies dades comporta actuar basant la nostra estratègia en la intuïció, la qual cosa no pot, en cap cas, garantir el creixement i rendiment de la nostra empresa.
Tenir l’anàlisi i control d’aquestes dades facilitarà també la labor d’adequació del personal de l’empresa i les contractacions temporals.

 

Bases d’una política de costos eficaç

● Classificació dels costos, dividint-los en costos directes i indirectes i agrupant-los en funció del departament al qual corresponguin -imputació-.
● Establiment de pressupostos mensuals; és important crear una dinàmica en la qual es pressupostin i controlin els costos de manera eficient.
● Motivar una política d’empresa, que parteixi de l’equip directiu i impliqui a tot el personal, per la qual s’incentivi l’augment de la productivitat i la reducció de costos.
● Negociar periòdicament els contractes amb proveïdors per a obtenir millors condicions en funció de la nostra inversió.
● Fomentar opcions de teletreball, ja que suposen un estalvi dels costos i un augment de la productivitat.
● Analitzar periòdicament els resultats comparant-los amb el període anterior per a conèixer les seves tendències i evolució, ja que la reducció de costos requereix conèixer la quantia i distribució d’aquests.

 

L’externalització de la comptabilitat en l’empresa

Autònoms i petites empreses opten, sobretot inicialment, per portar de forma autònoma les gestions fiscals, comptables i laborals.

Buscant simplificar costos, eliminen el de l’assessoria laboral o fiscal, un error en la majoria dels casos, ja que els errors en liquidacions d’impostos o les notificacions telemàtiques perdudes d’Hisenda i la Seguretat Social se solen pagar cars i amb recàrrecs.

Sol ser per això que transcorre poc temps fins que es produeix l’externalització d’aquests serveis. L’assessoria laboral, fiscal o comptable, és una de les relacions que amb més freqüència se subcontracten a tercers, assegurant-nos la labor d’un professional que a més de fer les tasques ens assessora en materials que desconeixem i afecten el nostre negoci.

Pots conèixer les raons per a contractar un bon assessor per a la teva comptabilitat en el nostre article “Comptar amb un assessor VS. dur a terme la meva comptabilitat”.