Nuestro blog

Com ajuda un ERP a augmentar les vendes

augmentar les vendes

Com ajuda un ERP a augmentar les vendes

No és la primera vegada que parlem a aquest bloc de les eines de gestió ERP, un sistema integrat de gestió de la informació a l’empresa que es basa en la planificació dels recursos empresarials i permet de gestionar i optimitzar els processos operatius dels diferents departaments d’una organització mitjançant processos transparents en temps real.

Com ajuda un ERP a augmentar les vendes 1

Tanmateix, és possible que encara tinguis una perspectiva general i massa abstracta sobre l’eina, per tant en aquesta entrada veurem de manera concreta com pot un ERP ajudar a augmentar les vendes de la nostra empresa.

En primer lloc, cal destacar que, segons es desprèn de l’estudi sobre l’ Estat del programari de gestió (ERP) des del punt de vista dels proveïdors realitzat pel comparador de programari SoftDoit, el 32% dels proveïdors consultats assegura que la inversió es recupera en un termini de temps d’entre sis mesos i un any, i que el seu creixement ha augmentat la facturació en més d’un 10% el primer any des del moment de la implantació. Com s’assoleix aquest augment?

No hi ha dubte que un programari ERP millora l’atenció al client. Gestionar la logística i la relació amb el client d’una manera eficaç, controlant cadascun dels processos de compra, ens permetrà de crear una estratègia de vendes més eficaç. A més, encara podem reforçar aquesta estratègia amb un programa de gestió CRM que permeti de detectar el perfil del nostre client potencial de manera més acurada. Tenir l’històric de totes les comandes o les fitxes personalitzades dels clients resulta fonamental per a assolir l’excel·lència als serveis que oferim al consumidor.

A més, les empreses que es recolzen en un programari ERP poden treballar d’una manera més ràpida i organitzada, la qual cosa fa, evidentment, que puguin atendre més comandes, ordres i clients de manera que augmentin la productivitat i la facturació de l’empresa.

Un ERP adequat ens permetrà de reunir en un mateix espai tota la informació de compres, vendes, inventaris, operacions i finances del negoci per a obtenir desglossaments i anàlisis de manera ràpida, des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. Això contribueix a fer que els processos millorin i s’agilitzin de manera significativa i permet que l’equip comercial pugui atendre en temps real les necessitats dels clients, tenir més autonomia, prendre millors decisions i contribuir dia a dia al creixement de l’organització i l’augment del volum de negoci.

Per si encara és massa abstracte, t’indicarem tres usos pràctics de l’ERP que ens ajudaran a augmentar les vendes del nostre negoci:

Utilitzar l’ERP per optimitzar l’estratègia de vendes: amb la possibilitat d’accedir a la informació clau, com ara l’històric de comandes dels clients, l’equip comercial pot fer servir aquest coneixement per anticipar les demandes futures dels clients i així oferir descomptes especials o un altre tipus de tàctiques que fomentin comandes futures i aconsegueixin la seva fidelització. Aquest tipus d’intervencions permet, d’una banda, assegurar un volum de vendes determinat i, d’altra banda, refermar clients no satisfets que poguessin estar valorant canviar de proveïdor.

Augmentar les vendes expedint comandes: una altra manera com un programari ERP al núvol pot augmentar les vendes de la nostra empresa és mitjançant l’accés de l’equip de vendes a l’inventari. El coneixement sobre les existències que tenim els permetrà d’orientar les comandes dels clients amb la confiança que els productes s’enviaran d’acord amb què s’hagi establert amb ells. Si no tenim existències dels productes, es pot informar el client d’altres terminis de lliurament, o bé oferir-los alternatives per tal de no perdre la venda.

Utilitzar l’ERP per millorar la comunicació entre els departaments: si l’equip de vendes pot accedir a la informació de l’ERP que necessita podrà identificar informació relacionada amb les vendes i els preus i millorar les seves estratègies en el moment d’adreçar-se als clients més valuosos. Alhora, amb una bona integració entre els departaments i una bona política de comunicació, la fabricació i/o compra de materials es pot programar de manera més eficient en funció de les previsions de vendes.