Nuestro blog

Claus per triar un ERP

triar un erp

Claus per triar un ERP

Un ERP permet solucionar de manera integral tota la gestió de l’empresa, és per això que cal tenir clar quines són les claus per triar la eina de gestió més adient per les nostres necessitats.

Claus per triar un ERP 1

Les claus des de les necessitats de l’empresa

 1. Estratègia de negoci: l’equip directiu de l’empresa haurà de ser el primer a comprometre’s amb la implantació del nou sistema. Serà l’encarregat de tenir una visió general de la implantació del nou programari i en serà el primer beneficiat pel que fa a l’obtenció de dades.
  La utilització d’un sistema ERP integra tots els departaments de l’empresa mitjançant la consolidació de totes les dades obtingudes a un únic lloc des del qual es poden extraure dades que comptin amb totes les variables que s’utilitzen a l’empresa.
  Això ens ajudarà a poder millorar la nostra estratègia de negoci, mitjançant la presa de decisions i l’establiment d’objectius futurs a partir de dades, i no només de suposicions.
 1. Estratègia d’implantació: caldrà que comptem amb un equip que s’encarregui de la implantació, que entengui el projecte i el seu abast i que s’hi comprometi.
  Si aconseguim que aquest equip es mantingui motivat amb el canvi i ens ajudi a transmetre la nova filosofia de treball, la implantació serà un èxit.
 2. Gestió del canvi: sortir de la zona de confort, d’aquest camp de treball ja conegut, serà el repte més important quan s’implanti l’ERP.
  De mena, ens trobem més còmodes amb allò que ja coneixem i moltes vegades ens resistim a acceptar noves eines o formes de treballar encara que siguem conscients que, objectivament, poden ser un canvi positiu.
  El gran responsable d’aquesta tasca serà l’equip de Recursos Humans, que s’haurà d’alinear amb els encarregats de dirigir la implantació del nou programari, sempre amb l’objectiu que tots els equips cerquin d’arribar a un mateix lloc.

Les claus des de la funcionalitat de l’ERP

 1. Funcionalitats: Haurem de valorar totes les necessitats de gestió de la nostra empresa i assegurar-nos que l’ERP les pot acomplir totes, arribant a tots els departaments de la nostra empresa. Des del nostre ERP haurem d’unificar facturació, gestió de clients, producció, gestió de les nòmines
  A més, haurà de garantir que aquest programari serà multidispositiu i que ens assegurarà la mobilitat i la possibilitat de consulta de dades en temps real des de qualsevol lloc i dispositiu.
 2. Facilitat d’ús: L’experiència d’usuari és clau per a l’èxit de la implantació d’un nou programari de gestió. Serà un element vital per facilitar la gestió del canvi.
  Si és fàcil d’utilitzar i no requereix grans coneixements tècnics, la implantació serà més ràpida i els canvis pel que fa a la productivitat i efectivitat motivaran l’equip en procés de canvi.
 3. Escalabilitat: La solució que implantem no només s’ha d’ajustar a les nostres necessitats presents, sinó també a les futures.
  Els canvis tecnològics són ràpids i cal que comptem amb una eina que estigui preparada per adaptar-se a les necessitats del mercat i dels clients, sense necessitat de preocupar-nos pel fet d’haver de substituir-la un altre cop a curt termini.
 4. Garantit: Cal que escollim un programari de gestió que compti amb un suport consolidat, casos d’èxit i garanties d’implantació. Igualment, ens haurà d’assegurar un suport postvenda i les actualitzacions corresponents i facilitar-nos-en sempre els canvis.
 5. Segur: Totes les empreses, d’una manera o d’una altra, treballen amb dades sensibles que contenen informació del negoci. Gestionar tota aquesta documentació de manera adequada no només ens permetrà complir amb la normativa, sinó que ens garantirà una millor gestió de les nostres dades i un millor coneixement dels nostres clients.

EN RESUM:

Cal que valorem totes les opcions en funció de les nostres necessitats específiques, però sense perdre de vista cap de les claus que hem plantejat. L’elecció d’un ERP s’ha d’adaptar al nostre model de negoci, de manera que ens ajudi a prendre decisions estratègiques i a millorar la nostra competitivitat al mercat.