Nuestro blog

4 claus per a digitalitzar la teva assessoria amb èxit

digitalitzar una assessoria

4 claus per a digitalitzar la teva assessoria amb èxit

Les assessories i despatxos professionals breguen amb una idea de negoci tradicional i d’escassa modernització en molts casos; i, per això, una de les claus de l’èxit es basa en estar preparat per a adaptar-se al canvi. El mercat i les necessitats del client marquen els nostres objectius de negoci i per això aquelles assessories que sàpiguen abandonar la seva zona de confort i adequar els seus serveis a les necessitats actuals.

El nou client és digital, per la qual cosa és fonamental adaptar els processos interns a les noves tecnologies per a, no només mantenir-se sinó prosperar, canviant els seus models de negoci. 4 claus per a digitalitzar la teva assessoria amb èxit 1

Els canvis en la captació de clients

Tot i que en el negoci de l’assessoria la captació de clients sol procedir de mitjans tradicionals, del reconeixement a nivell social i de la recomanació personal, aquest fet no pot allunyar-nos de la idea que la captació de clients a través de l’entorn virtual existeix i creix.

El contacte a través de formularis online suposa aproximadament un 10% de la captació actual en aquest tipus de negoci, però la tendència és ascendent. 

El client potencial que accedeix als nostres serveis a través d’un entorn online no té per què buscar només una oferta determinada sinó que, probablement, és un client més habituat a la utilització d’aplicacions i tingui un model de treball en el qual la comunicació online és rellevant.

És aquí on està la clau de la digitalització, aquest tipus de client, s’adquireixi directament online o per vies tradicionals és cada vegada més habitual i l’assessoria ha d’estar preparada per a atendre una demanda que és una realitat del present: la digitalització dels processos empresarials.

Tot i que avui dia encara es treballa amb una fórmula mixta de comunicacions virtuals i presencials caminem cap a una realitat en la qual el servei de l’assessoria serà 100% online, i no podem esperar que sigui l’empresa qui el demandi, sinó que ha de ser el despatx el que estigui preparat per a una necessitat que és palpable.
Un dels grans avantatges que arrossegarà el canvi a la comunicació totalment online amb el client serà la reducció de temps emprat, que podrem dedicar a la labor d’assessorament, que és la que realment aporta un valor afegit al client.

 

Claus per a la digitalització del despatx

 1. Digitalitzar la informació: documents i dades són la base de coneixement i valor d’un despatx professional, per la qual cosa com més gran sigui el grau de control i anàlisi d’aquestes dades que tingui, millor serà el seu servei i això serà el que determini poder oferir un servei diferenciat del dels seus competidors.
  No es tracta només de realitzar una correcta digitalització de les dades de les quals disposem sinó de comptar amb la tecnologia adequada que ens permeti analitzar aquestes dades i poder assessorar els nostres clients sobre la base d’ells, perquè prenguin millors decisions.
  En molts casos l’assessoria es limita a portar la comptabilitat de l’empresa, però cada vegada són més les demandes de servei d’assessorament financer que ofereixi un valor afegit a l’estratègia de l’empresa.
 2. Estar connectat: ja no és una opció més sinó que s’ha convertit en una necessitat. Les dades amb els quals treballem en el despatx han d’estar digitalitzades, centralitzades i interconnectades.
  Només d’aquesta manera podrem millorar la gestió de la informació, millorar els temps interns i augmentar la productivitat. Si aconseguim que la connectivitat dins del despatx sigui plena el servei al client millorarà, i amb ell, la rendibilitat.

  3. Automatitzar: si pensem en l’optimització de les tasques hem de comptar amb la tecnologia que ens permeti automatitzar les tasques més repetitives. Per exemple, en el cas del registre i comptabilització de documents bancaris existeixen eines que aprenen dels nostres processos de treball i automatitzen la gestió d’aquests, de la mateixa manera es pot aconseguir que a través de la digitalització de factures puguem crear assentaments comptables de manera automàtica.

  4. Connexió digital amb el client: és fonamental abandonar els processos en els quals requerim la presència física del client o la gestió de les seves dades en paper. El programari comptable adequat pot ser la solució a aquests problemes, que són, en general de comunicació. Hem de buscar solucions en les quals els processos de documentació se simplifiquin i es puguin adaptar de forma simple als processos de treball habituals dels nostres clients.

  A través de determinades solucions de gestió és possible facilitar al client la possibilitat de lliurar tots els documents necessaris de forma telemàtica, a través d’una plataforma específicament dedicada a això. Hem de poder accedir a una visió global del negoci i els comptes que es gestionen, amb diverses aplicacions que comparteixin la informació en una única fitxa per cada client.