Nuestro blog

Avantatges d’automatitzar la recepció de notificacions electròniques.

notificacions electroniques

Avantatges d’automatitzar la recepció de notificacions electròniques.

Les notificacions electròniques en matèria tributària són obligatòries des de l’octubre de 2016, i des de l’octubre de 2018 també ho són per a la resta de l’Administració Pública.

Per això és aconsellable utilitzar alguna eina des de la qual puguem controlar aquests avisos, emesos des de diferents plataformes, evitant que es perdin o que l’error humà acabi esdevenint una sanció per a qualsevol dels teus clients.

Hi ha un termini màxim per cursar una notificació, es disposa de 10 dies naturals per llegir-la i tan bon punt hagi passat aquest termini se’n considera rebutjada.Avantatges d'automatitzar la recepció de notificacions electròniques. 1

5 consells per gestionar les notificacions dels teus clients

  1. Centralitzar: disposa d’una solució que unifiqui totes les bústies dels diferents organismes públics a un únic lloc. Cal que coneguis l’estat d’aquestes notificacions i les gestions que se’n deuen fer amb cadascuna en temps i forma.
  2. Verificar: cal que portis un control diari de totes les bústies de notificacions per evitar possibles multes o recàrrecs.
  3. Mantenir-se actualitzat: cal que gestionis de manera automàtica l’adhesió de bústies noves, la qual cosa evita el fet d’haver d’estar pendent dels canvis que es puguin produir a les administracions.
  4. Treballar amb seguretat: les notificacions oficials són dades sensibles que has de tenir sempre protegides.
  5. Gestionar els terminis: previsualitzar els missatges abans d’obrir les notificacions et permetrà d’anar un pas per endavant a la preparació de la documentació requerida i tenir el control per iniciar el període de gestió de la notificació.