Nuestro blog

Comptar amb un assesor VS. Fer-me càrrec de la meva comptabilitat

comptabilitat

Comptar amb un assesor VS. Fer-me càrrec de la meva comptabilitat

Els autònoms i les petites empreses decideixen, sobretot al començament, encarregar-se de manera autònoma de les gestions de fiscalitat, comptabilitat i laboral. Tot pensant a simplificar els costs, eliminem el de l’assessoria laboral o fiscal, un error la majoria dels casos, perquè els errors en liquidacions d’impostos o les notificacions telemàtiques perdudes d’Hisenda i la Seguretat Social normalment es paguen cars i amb recàrrecs.

Comptar amb un assesor VS. Fer-me càrrec de la meva comptabilitat 1

És per això que sol passar poc temps fins que es produeix l’externalització d’aquests serveis. L’assessoria laboral, fiscal o comptable és una de les relacions que se subcontracten a tercers amb més freqüència, el que ens assegura el treball d’un professional que, a més de fer les tasques, ens assessora en matèries que ignorem i afecten el nostre negoci.

Aquí trobaràs alguns motius pels quals és positiu tenir un bon assessor darrere la nostra activitat econòmica.

Quan val el teu temps?

Calcula el temps que has de destinar cada mes a realitzar les tasques que podria fer qualsevol assessoria. Sigues honest i suma a aquest temps tot el que inverteixes navegant per canvis normatius i legals, fent servir programaris desconeguts o configurant signatures electròniques o accessos a l’administració electrònica mitjançant altres sistemes. Encara estàs convençut que estalvies diners però no perds temps? 

Errors que es paguen cars.

Quan es veu per primera vegada un model 036 o 037 de declaració censal d’alta, omplir-los de manera correcta és tot un repte per a qui no és professional de l’assessoria. La majoria dels errors que es cometen amb aquest model són errors cars, perquè se seleccionen obligacions fiscals que no corresponen a l’activitat real, s’enquadren les activitats incorrectament o fins i tot es classifica la mateixa activitat de manera errònia a efectes de l’IVA.

El cost de les sancions per no presentar obligacions fiscals, l’enquadrament erroni de les activitats o la generació incorrecta de contractes laborals comporta sancions tan importants que poden suposar el cost equivalent al de l’assessoria d’entre un i tres anys.

Aquests errors per desconeixement es resolen sabent quina casella s’ha de marcar en aquest formulari, i això no és sempre fàcil.

Desconeixement de l’actualitat normativa.  

Els canvis normatius i legals en matèria d’activitat econòmica són constants; es produeixen canvis en matèria de cotització, fiscal, comptable…

L’autònom o l’empresari no disposen del temps que cal dedicar a estar al dia de totes les modificacions normatives que es produeixen, un punt al qual les assessories demostren un valor afegit, informant els seus clients i encarregant-se de les modificacions adients en aquesta matèria.

L’assessoria del segle XXI al teu abast.

Les assessories i els despatxos professionals són en constant transformació i molts d’ells integren solucions en línia, programari o sistemes de comunicació avançats que et permeten d’aportar la documentació necessària mitjançant l’ús de l’app, pràcticament sense haver de visitar el despatx o adaptar els horaris amb l’assessoria.

Tot això facilita la relació amb els clients i fins i tot s’introdueixen millores en la gestió pròpia de l’activitat.

Vols deixar tot això de banda per a continuar facturant en Excel i fent els teus comptes amb un full de càlcul?

Qualsevol versió actualitzada d’Excel disposa de plantilles de factures i, malgrat això, la facturació amb Excel és molt complexa. Sens dubte, Excel és probablement el programa més poderós i polivalent amb el qual pot comptar una empresa. Qui gosa negar l’evidència?

Però qualsevol persona que hagi tractat de realitzar aquesta tasca s’haurà adonat que el programa mateix ens ultrapassa moltes vegades i fem servir una gran part del nostre temps en aprendre coses noves i retocar les que ja havíem fet abans.

Malgrat això, una plantilla de factures d’Excel és una opció còmoda i ràpida per realitzar la tasca. Si aquesta és la teva opció, hauràs de tenir en compte els punts següents:

  • Hauràs de controlar la sèrie numèrica de manera manual.
  • Excel no recorda clients, factures passades, productes o serveis i impostos.
  • Les plantilles de factura no estan al dia de les modificacions de la normativa de facturació, per la qual cosa hauràs de fer-hi atenció.
  • Les plantilles de factura d’Excel tenen un disseny molt limitat i poc manejable.
  • L’organització de les factures no és gaire òptima. Més aviat és molt molesta. L’única cosa és obrir una carpeta, ja sigui per client i any de facturació, i anar-hi desant les factures.

En resum: facturar amb Excel consumeix temps i és molt treballós. Ningú no dubta de les excel·lències d’aquest programa de càlcul pel que fa a la seva finalitat principal, per la qual es va crear; però, quan toca encarregar-se d’una facturació ordenada i racional, Excel no és l’opció més exemplar. 

Els cinc inconvenients esmentats deixen de ser-ho amb un programa de facturació, que s’ha dissenyat per això: per automatitzar tasques, agilitzar la gestió de les factures i estalviar-te temps i treball.