Blog

Optimitza el teu sistema salarial amb un software especialitzat

Optimitza el teu sistema salarial amb un software especialitzat 1

Optimitza el teu sistema salarial amb un software especialitzat

Un empresari té com principal deure el cuidar i augmentar el valor dels múltiples béns, materials i immaterials, que constitueixen l’atractiu del seu negoci. Els immobles, les eines de feina, els productes fabricats, etc.

Tots són elements que entren en aquesta categoria de valor entre els quals destaca la massa d’assalariats. Cuides tu del teu sistema salarial i les seves peticions?

Quan un negoci i la seva cúpula directiva desatén o minimitza la importància de la massa de treballadors està entorpint la seva pròpia tasca i descuidant tot el creixement aconseguit.

L’empleat ha de sentir valor en l’empresa, tant amb les relacions humanes com pel que fa a la remuneració i equiparació salarial.

La necessitat de comptar amb un sistema de salaris actualitzat

Diem sistema salarial o sistema de salaris al conjunt de mesures, polítiques i pràctiques que, com empleadors, posem en marxa per pagar als treballadors de la nostra empresa.

De forma superficial, entenem que el sistema de salaris i incentius no es més que l’elecció d’un sistema de pagament. Tot el contrari.

Establir un sistema de fixació de salaris requereix investigació i estudi. Es necessita una presa de decisions on el dubte i la incertesa pot ser altament perjudicial per al desenvolupament empresarial.

Per a crear un sistema de remuneració i quantia salarial, el departament de recursos humans ha de realitzar una descripció i valoració dels llocs de treball en funció del rendiment per a exercir el càrrec.

A més, es necessita establir uns factors de valoració del lloc de treball per a comparar el nivell de complexitat de cadascun respecte a la resta en la organització. Així mantenim en la nostra estructura empresarial el que es coneix com equitat interna.

Un còmput que ha de ser capaç d’ajustar-se a les necessitats i analitzar els desfasaments salarials positius i negatius per a garantir l’equilibri de cadascun dels grups de professionals que constitueixen l’empresa.

A més d’això, és necessari (i el més intel·ligent) preparar una estructura de pagament que inclogui els salaris inicials, augments i incentius. És a dir, crear una estratègia de compensació salarial de cara al futur.

La competència com factor actiu en els costos salarials

El vertader repte arriba quan la competitivitat externa entra en la nostra estructura de balança de pagaments. Com empresa, hem de mantenir l’equilibri per a aconseguir ingressos i a la vegada ser capaços de situar-nos al mateix nivell que organitzacions.

És per això que hem de tenir especial cura en com establim els sous i els salaris de la massa humana de treballadors.

Des de la perspectiva del sector, hem de ser capaços de oferir un sou d’acord amb el que estableixen els nostres competidors per tal d’aconseguir talent. Però també hem de determinar una taula salarial que ens permeti ser monetàriament idonis per al sector.

Aquesta situació, fa que sigui necessari mantenir-se al dia i investigar a altres empreses i negocis. Un treball que pot resultar llarg i requereix un desgast de les eines i dels treballadors del departament de recursos humans.

 

a3EQUIPO | análisis salarial

La solució Análisis Salarial d’a3EQUIPO ofereix d’una forma còmode i ràpida l’automatització dels càlculs i la optimització dels costos salarials de la teva empresa.

Gràcies a aquesta eina, trobaràs molt més senzill flexibilitzar la teva política salarial i orientar als teus treballadors cap a una millora del seu rendiment.

Amb Anàlisis Salarial, podràs crear un sistema de valoració dels llocs de treball i analitzar la equitat interna de la teva política salarial. Una capacitat que s’aconsegueix gràcies a la metodologia CEINS de Valoració de Llocs que ve implementada.

Prepara’t davant qualsevol canvi inesperat amb la gestió dels diferents increments genèrics, IPC, augment de conveni, etc. Tingues la teva balança per compte corrent en equilibri.

Aconsegueix la satisfacció de cada treballador dins de l’organització, aconseguint un major rendiment i productivitat amb el teu sistema salarial informatitzat.