Nuestro blog

Onboarding, el procés d’integració laboral òptim

onboarding

Onboarding, el procés d’integració laboral òptim

La integració d’un nou recurs en la nostra empresa sovint resulta complicat i poc productiu. El fet de no tenir implantat un procediment adequat d’acolliment i un welcome pack no només pot generar confusió i incertesa a l’hora d’incorporar-lo, sinó que a més pot retardar el moment en què aquest començarà a produir.

Onboarding, el procés d’integració laboral òptim 1

Per a evitar que això passi, és recomanable aplicar en la organització un procés denominat onboarding que permeti la incorporació del treballador a l’empresa d’una forma ordenada, progressiva i proactiva. Es tracta d’un procediment en el qual es promou un feedback bidireccional que redueix i dilueix les incerteses i els possibles dubtes, amb l’objectiu que el treballador es senti integrat en l’equip i en la organització el més aviat possible.

El procés ha d’estar perfectament definit i detallat al welcome pack que el treballador rep en el moment de la seva incorporació:

1. Recepció

2. Coneixement de l’empresa i l’activitat que desenvolupa

3. Cultura empresarial

4. Reglament intern

5. Definició del lloc de treball i què s’espera del treballador

6. Equip de treball

7. Procediments i eines a utilitzar

8. Objectius

9. Programa de formació

10. Avaluació de l’acompliment

Per a aconseguir un resultat òptim és necessari establir des d’un primer moment els contactes necessaris amb les persones que envoltaran al treballador, tant a nivell superior com inferior en l’ordre jeràrquic. Per a això caldrà organitzar breus reunions de presentació i de treball amb els diferents equips, que finalitzaran amb la Direcció de l’empresa. Aquesta estratègia de presentacions ascendents, des de la base fins al vèrtex superior de la piràmide jeràrquica, donarà al treballador una visió global que li proporcionarà tota la informació necessària i li permetrà contrastar opinions amb els seus superiors per a minorar les incerteses pròpies d’aquesta etapa.

És important ressenyar que el onboarding no és un programa de formació, sinó un procés d’integració que facilita l’òptim acompliment del treballador en un curt espai de temps i que redueix els nivells d’inseguretat que poden produir-se en una nova incorporació, aportant al treballador una motivació extra, en sentir-se acompanyat i tutelat en aquesta fase d’introducció.

onboarding-integracion-laboral

L’òptima implantació d’un programa onboarding implica determinar una sèrie de fases (presentació, integració, autonomia), un timing (primera setmana, primer mes, primer trimestre) i uns objectius en cadascuna d’aquestes etapes, fins a aconseguir que finalment el treballador sigui autònom, capaç d’assumir responsabilitats i de complir amb els objectius i l’acompliment que li han estat marcats.

Finalment, hem de tenir molt present que el primer impacte que rep el treballador sobre l’organització condicionarà la seva percepció sobre l’empresa i l’actitud amb la qual començarà la seva trajectòria en ella. Aquest primer moment ha de ser memorable per a ell, per la qual cosa hem de cuidar fins a l’últim detall del seu acolliment; només així aconseguirem superar les expectatives inicials que el treballador hagi pogut crear-se sobre el lloc i sobre l’empresa.