Nuestro blog

Alinear objectius empresarials i satisfacció a l’equip, un repte a aconseguir

objectius empresarials

Alinear objectius empresarials i satisfacció a l’equip, un repte a aconseguir

Tradicionalment Recursos Humans era un departament dedicat bàsicament a labors administratives i comptables. Nòmines, gestió i planificació de torns i vacances i selecció de personal podien ser les seves tasques principals. Avui en dia la seva feina ha canviat des del més profund, donat que ara es troba directament vinculada la satisfacció i els interessos individuals dels treballadors amb la seva productivitat i, per tant, amb els objectius del negoci. Així doncs la captació, gestió i retenció del talent s’han convertit en un pilar fonamental per a qualsevol organització.

Alinear objectius empresarials i satisfacció a l'equip, un repte a aconseguir 1

Aquest canvi de forma de veure i estructurar els objectius empresarials ha fet que Recursos Humans hagi d’entendre els objectius empresarials i les seves estratègies per a poder facilitar a l’organització les solucions més valuoses. Una realitat que fa entrar en contacte directe els responsables de Recursos Humans amb els directors generals de la companyia, convertint-los en assessors en tot allò que faci referència a la gestió del capital humà a l’empresa.

El CEO, per la seva experiència, tindrà molt clars els objectius i l’estratègia empresarial, però potser no tant la forma de materialitzar-la obtenint la màxima eficiència del seu equip humà. Per això el Director de RRHH haurà d’entomar la tasca de fer-li conèixer el potencial de la seva Organització, noves metodologies de treball, aplicació de noves estratègies departamentals, digitalització de diferents àrees de l’empresa a través de programari de gestió que millori la productivitat… convertint-se així en l’aliat que ha de ser el nexe d’unió entre el comitè de direcció i els professionals que posaran en pràctica l’estratègia definida.

El director de RRHH i amb ell, la resta del seu equip, es troben davant el repte d’aportar iniciatives que generin més valor a la companyia i posar-les en marxa. En les seves noves funcions han de redissenyar l’organització per adaptar-la als canvis constants del mercat, tant en relació amb el negoci com amb els empleats. Ha de ser un departament capaç de respondre a la complexitat del mercat, analitzant i diagnosticant l’impacte de les seves accions actuals i a futur, tractant de prendre mesures preventives davant qualsevol possible problema.

Un dels majors reptes als quals s’enfronten moltes empreses és la digitalització dels seus sistemes i l’adaptació d’aquests als seus processos de treball. Un repte del qual Recursos Humans tampoc està exempt, en un moment en què la relació amb els treballadors i treballar pel compromís d’aquests amb l’empresa té el màxim valor donat que no pot dedicar el seu temps a tasques administratives, que han de ser necessàriament sotmeses a processos de digitalització i automatització.

La tecnologia ha de ser una peça clau per a l’estratègia del negoci, aprofitant la seva capacitat per emmagatzemar, gestionar i creuar dades de totes les àrees de l’empresa . La finalitat és poder realitzar una tasca analítica adequada, que permeti establir objectius basats en les realitats de l’empresa i no en desitjos o intuïcions, generant plans d’acció ben enfocats cap a la consecució d’objectius.