Nuestro blog

Noves eines de treball i comunicació

eines de treball

Noves eines de treball i comunicació

A poc a poc va calant en totes les organitzacions que el clima laboral i les experiències laborals dels professionals que integren les empreses són el més rellevant per aconseguir bons resultats en l’àmbit de negoci. Passem la majoria del temps útil del nostre dia al treball i per això és fonamental que ens sentim en un entorn còmode, estable, on sentim que som productius i el nostre treball és reconegut.

Noves eines de treball i comunicació 1

És per això que els departaments de Recursos Humans cada vegada s’estan centrant més a adoptar noves metodologies i software o eines de treball que millorin la qualitat laboral, la productivitat i la comunicació interna.

Detecció de problemes: Design Thinking

El design thinking, a més de com a metodologia de treball en què s’estableix una relació entre el treballador i el client, és aplicat per dissenyar nous projectes d’innovació des del departament de Recursos Humans, buscant establir relacions entre el departament i els treballadors. És especialment indicat per a les primeres fases de qualsevol projecte,  donat que es basa en l’anàlisi prèvia de la situació per aconseguir la resolució del problema.

Infografia-02

Es divideix en 5 fases:

  1. Empatitzar: comprendre el que està succeint, quina és la naturalesa del problema que volem resoldre, posar-nos en la pell del nostre client o, en el nostre cas, com a responsables de Recursos Humans, posar-nos en la pell dels nostres treballadors. Conèixer els seus pensaments, expectatives, preocupacions i necessitats; en aquesta fase l’observació no és suficient sinó que hem d’implicar-nos i escoltar activament.
  2. Definir: hem d’avaluar tota la informació recopilada i conservar aquella que ens aporti valor per a conèixer millor al nostre client, o als nostres empleats per definir així la problemàtica a què donarem solució.
  3. Idear: com el seu propi nom indica es refereix al procés de generació d’idees. És la fase en la qual alliberem la nostra creativitat amb la finalitat de formular una bateria d’idees que puguin donar resposta al problema proposat. És important que tot l’equip que participi se senti lliure d’aportar idees, sabent que no seran qüestionades i seran sempre tingudes en compte.
  4. Prototipar: és l’etapa de la materialització d’idees per la qual es realitza un prototip que resulti el més senzill i econòmic possible.
  5. Avaluar: en aquesta etapa es realitzen proves sobre el prototip creat i s’avalua si les idees escollides compleixen amb les expectatives dels nostres treballadors. En funció de les seves opinions decidirem si la nostra solució és vàlida i hem d’implementar-la o si, per contra, hem de modificar la solució per donar una resposta més adequada.

Treball en equip: Metodologies Agile

Sorgeixen a partir de 2001 i a grans trets podem dir que són metodologies basades en adaptar les formes de treball a les condicions del projecte, aconseguint la flexibilitat més gran i la rapidesa possible. S’abandonen les formes de treball clàssiques en què són els projectes els que es van modificant i adaptant segons les formes de treball de l’empresa. Aquesta metodologia augmenta l’eficàcia, redueix els costos i augmenta la productivitat dels equips.

Les metodologies agile permeten satisfer les necessitats del client posant l’èmfasi en les persones que realitzaran el treball i permetent a l’equip que s’organitzi de forma autònoma per aconseguir l’objectiu proposat. Pel que fa al clima laboral també resulten beneficioses, donat que tots els membres de l’equip coneixen l’estat del projecte en tot moment, els compromisos de lliurament de les tasques són negociats i acceptats per tot l’equip i es duen a terme tenint en compte totes les propostes que qualsevol membre de l’equip hagi pogut presentar.

Les metodologies més habituals són Extreme Programming, Scrum, Kanban i Agile Modeling, sent Scrum la que major expansió i acceptació està tenint fora de l’àmbit del desenvolupament informàtic.

Comunicació Interna: Portal de l’Empleat

La comunicació fluida entre els treballadors i Recursos Humans és fonamental per a generar un bon clima laboral i avui en dia passa per la digitalització del nostre departament, comptar amb un Portal de l’Empleat que permeti la comunicació interna amb el departament de Recursos Humans a través de diferents dispositius, descentralitzant les diferents peticions al departament. Facilita les sol·licituds administratives de nòmines i documentació i afavoreix la planificació de vacances i permisos.

Retenció del talent: Inbound Talent

Aplica als Recursos Humans la metodologia de l’Inbound Marketing, en la qual es busca la satisfacció del client molt abans que realitzi la compra. Aplicada als Recursos Humans persegueix l’objectiu de mantenir “enamorat” a l’empleat en totes les seves fases de relació amb l’empresa. L’organització ha de generar propostes de valor que cobreixin les necessitats i expectatives dels treballadors des del primer moment en què accedeixen a l’empresa, tenint com a objectiu final el major engagement dels treballadors, que siguin ambaixadors de la nostra “marca”.

Sens dubte no són els únics mètodes o eines que podem introduir en la nostra empresa des del departament de RRHH però si són alguns dels quals poden ajudar-nos a millorar molt la nostra productivitat, començant per la digitalització del nostre departament.