Nuestro blog

El mesurament i la gestió del talent a l’empresa

gestio del talent

El mesurament i la gestió del talent a l’empresa

La situació està canviant al mercat empresarial; és un entramat molt menys familiar, on la gestió del talent cada vegada és més important, el moviment de personal és més dinàmic i especialitzat i les inquietuds dels treballadors van molt més enllà de la seguretat que era el factor predominant fa només uns quants anys.

Les necessitats del mercat estan cada cop més marcades per una perspectiva customer centric, on el consumidor es troba al centre de l’estratègia. El consum i les demandes estableixen on ens hem d’enfocar com a empresa. Això passa també amb l’organització interna, que de mica en mica va esdevenint employer centric, posant els treballadors al centre de l’estratègia, perquè només mitjançant la gestió del talent podrem assolir el creixement òptim.El mesurament i la gestió del talent a l'empresa 1

El mesurament del talent a la selecció de personal

Si tenim una bona base al reclutament, això ens farà reduir la taxa de rotació a l’empresa i ens ajudarà a atreure i reconèixer el talent als candidats.

  • Descripció de llocs de treball: cal que disposem d’una descripció detallada dels llocs de treball a la nostra empresa per poder utilitzar avaluacions i determinar les competències i característiques particulars que necessitem. D’aquesta manera millorarem la qualitat de la contractació.
    Les avaluacions afegeixen un nivell d’objectivitat al procés de contractació que va més enllà de l’experiència del professional dels recursos humans. Volem qualificar d’una manera objectiva abans de començar a avaluar la part subjectiva o més emocional dels candidats.
  • Imatge de marca: no només hem d’oferir un lloc de treball, sinó que la nostra empresa ha de ser un lloc atractiu on treballar. Cal que la nostra imatge de marca hi sigui present des del moment de l’entrevista inicial; els valors de l’empresa han de ser visibles des del primer moment. Hem de ser específics sobre les expectatives que els candidats han de tenir en treballar per la nostra empresa.
  • Ofertes de treball: cal que l’oferta de treball representi la marca de la nostra empresa des del primer moment. No es tracta de publicar un llistat de les habilitats que volem obtenir; és una de les publicacions més llegides de la nostra empresa, per la qual cosa ha d’incloure tota la informació per tal que l’experiència del futur treballador al procés de selecció sigui satisfactòria des del començament.

Només així aconseguirem atreure el talent des del procés de selecció, molt abans que els treballadors siguin una part activa del nostre equip, quan ens estem donant a conèixer al mercat laboral. No només hem d’oferir feina, sinó ser un lloc on els millors professionals vulguin treballar.

Claus per mesurar la gestió del talent a l’empresa

La gestió del talent a l’empresa no s’ha de plantejar com una activitat subjectiva, perquè la rotació de personal és un aspecte intrínsec a l’empresa.

Cal que establim quins elements hem de mesurar i tenir en compte per valorar com està sent la nostra gestió del talent.

  1. Taxa d’absentisme

Una dada fàcil de mesurar que ens proporciona informació molt més enllà de l’absència mateixa. Mitjançant aquest indicador podem conèixer la motivació dels treballadors, el compromís amb l’organització i el seu rendiment.

També és important per calcular els costs salarials.

  1. Temps de formació

Hem de mesurar quant de temps oferim als nostres treballadors per a la formació continua, el desenvolupament d’habilitats noves i el creixement personal.

La formació continua ajuda a millorar la productivitat i també funciona com a al·licient personal, aporta varietat a la jornada laboral i ens permet de comptar amb millors professionals a la nostra plantilla.

També serveix per mesurar la inversió realitzada en formació i quin n’és el retorn pel que fa a l’augment de la productivitat.

  1. Temps d’assoliment dels objectius

Aquest indicador ens permet de mesurar l’eficiència dels treballadors i avaluar si el nostre procés de selecció ha estat correcte.

  1. Ràtio de rotació de personal

Ens permet de saber quant de temps podem retenir les persones amb més talent a la nostra organització.

Una taxa de rotació alta incrementa els costs de l’empresa en augmentar el reclutament i la formació.

Mitjançant aquest indicador podem conèixer la motivació, el compromís i el sentiment de pertinença a l’empresa.

  1. Ràtio de retenció del talent

Si la identificació i la descripció dels llocs de treball és correcta, els processos de selecció es trobaran optimitzats i anirem millorant pel que fa a aquest indicador, el qual hauria de ser una de les metes principals de l’empresa.

La millora dels resultats d’aquest indicador suposa que millorem la nostra imatge com a empresa ocupadora, amb la qual cosa també augmenta la nostra capacitat per continuar atraient talent.