Blog

Consells per a la gestió de nòmines sense estrès

gestio de nomines

Consells per a la gestió de nòmines sense estrès

Una de les tasques administratives més importants dins d’una empresa és la gestió de nòmines. No es tracta del pagament d’una quantitat a final de mes, sinó que hem d’estar segurs que la quantitat és la correcta i ha d’anar acompanyada d’una nòmina que compleixi els termes legals i estigui dintre del termini pactat.

Consells per a la gestió de nòmines sense estrès 1

La bona gestió d’aquesta tasca i el pagament correcte de la nòmina sense endarreriments, comporta un efecte positiu en la satisfacció dels treballadors i el clima laboral de l’empresa.

És per això que les nòmines, solen ser una de les preocupacions dels empresaris, però, prestant especial atenció als aspectes que us presentem a continuació, podrem fer que aquesta tasca no suposi un mal de cap.

Sigues puntual i precís

Tenir la nòmina en temps i forma correctes són dos dels punts que més valoren els treballadors. La nòmina no només reflecteix el salari del treballador sinó que també engloba un compromís i una responsabilitat, ja que el treballador depèn de forma directa d’ella per a les seves finances familiars i personals.

Tenint això en compte, cap empresa ha de deixar de banda la gestió correcta de les nòmines complint amb la llei i les seves respectives prestacions, ja que, si una empresa no té aquest aspecte en ordre, afectarà de forma directa al clima laboral i disminuirà la productivitat.

Temps per a pagar la nòmina

Tot i ser una de les tasques més importants del departament de RRHH, moltes empreses es veuen obligades, de vegades, a endarrerir el pagament dels salaris. Generalment l’endarreriment se soluciona pocs dies després, però en altres casos, s’allarga fins a generar un greu problema.

Quan això passa, és important conèixer la llei: l’Estatut dels Treballadors, estableix en el seu article número 4 que els treballadors tenen dret a la “percepció puntual de la remuneració pactada o legalment establerta”, a més, l’article 29 detalla que el pagament del salari es farà “puntualment i documentalment en la data i lloc convinguts o conforme als usos i costums”.

Per últim, detalla clarament que el període “no podrà excedir d’un mes”, i, que l’interès per l’endarreriment del pagament “serà d’un 10% de l’endeutat”.

Presta atenció als detalls

Aquest és un punt senzill, però no per això més important. A l’hora de confeccionar la nòmina, procura dedicar temps a repassar que tota la informació estigui correctament detallada, com per exemple la data de contractació, direccions actualitzades, data de naixement… Els petits errors que es poden solucionar fàcilment no faran més que generar desconfiança en el treballador i poden crear problemes a la llarga.

Sabem que després de tot això, tot semblen complicacions, dificultats i molt temps a invertir, però tenim bones notícies. Tot el que hem comentat anteriorment pot solucionar-se amb un software de nòmines.

Software de nòmines: en què pot ajudar-me?

Actualment, hi ha un software dedicat especialment a cobrir perfectament aquesta tasca. Amb l’ajuda d’una eina com a3EQUIPO | nómina y administración de personal podràs agilitzar i automatitzar el procés, a més d’evitar errors que, en fer-ho manualment, és més probable que passin.

Amb a3EQUIPO | nómina y administración de personal reduiràs càrrega laboral en tasques recurrents gràcies a funcions, com, per exemple, la possibilitat que qualsevol empleat pugui consultar les seves dades a través d’internet o l’actualització automàtica segons els diferents convenis i taules salarials.