a3ASESOR | scan | bank
GAUDEIX D’UN TANCAMENT TRIMESTRAL SENSE ESTRÈS

a3ASESOR | scan : El sistema de digitalització i comptabilització de factures que revolucionarà la teva manera de treballar:

  • Escaneja factures en paper o importa directament factures en format digital (word, pdf, tiff, jpg, png)
  • Genera automàticament assentaments comptables, analítica i venciments en a3ASESOR | eco
  • Visualitza, des de l’assentament comptabilitzat la imatge digitalitzada de la factura

a3ASESOR | bank : L’automatització de la comptabilitat de documents bancaris:

  • Importa documents tipus: extracte, remeses de cobrament i detalls de visa, tant en paper com en suport digital (pdf, excel, csv, jpg, tiff, norma 43 i norma 19)
  • Amb un simple clic les dades gestionades s’integraran en a3ASESOR | eco, podent modificar i crear seients i comptes de forma automàtica
a3ASESOR | scan | bank 1

DIGITALITZA I OBLIDA’T DE PAPERS

Interpreta i aprèn de forma intel·ligent el contingut de qualsevol factura escanejada i la comptabilitza de forma automàtica.

a3ASESOR | scan | bank 2

EVITA ERRORS I INCONGRUÈNCIES

Simplifica la revisió amb alertes d’incoherències i duplicitats en les dades bancàries i comptables.

a3ASESOR | scan | bank 3

COMPTABILITZA DIRECTAMENT EN a3ASESOR | eco

A través d’un simple procés, a3ASESOR | bank és capaç de generar assentaments comptables automàticament.

INFORMA’T SENSE COMPROMÍS